Về việc giao dịch trên ATM

Về việc giao dịch trên ATM

(ĐTCK) Có phải khách hàng chỉ có thể in sao kê tài khoản tại chi nhánh/phòng giao dịch của ngân hàng? Khi tài khoản có 101.000 VND tôi có thể rút được 100.000 VND trên ATM. Có phải khi muốn hủy thẻ buộc phải đến Chi nhánh ngân hàng phát hành thẻ để thực hiện thủ tục chấm dứt sử dụng thẻ?

Trả lời:

Thông tin khách hàng chỉ có thể in sao kê tài khoản tại chi nhánh/phòng giao dịch của ngân hàng là sai.

Khi tài khoản có 101.000 VND khách hàng không thể rút được 100.000 trên ATM.

Khi khách hàng muốn hủy thẻ buộc phải đến Chi nhánh ngân hàng phát hành thẻ để thực hiện thủ tục chấm dứt sử dụng thẻ.

Thẻ ATM bị mất và tìm lại được sẽ không được kích hoạt lại nữa nếu đã được thông báo với ngân hàng khoá thẻ.

Chủ thẻ phụ từ 6 tuổi đến dưới 15 tuổi không được sử dụng thẻ để rút tiền mặt.

Khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền nhanh 24/7 thông qua số thẻ ATM.

Tin bài liên quan