Xuất khẩu sắt thép các loại tăng mạnh

Xuất khẩu sắt thép các loại tăng mạnh

Việt Nam thu về hơn 217 tỷ USD nhờ xuất khẩu trong 7 tháng, sắt thép xuất khẩu tăng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng cục Hải quan cho biết, 7 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 217,34 tỷ USD, tăng 16,6%, tương ứng tăng 30,92 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. 

Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2022 (nửa cuối tháng 7/2022) đạt 16,26 tỷ USD, tăng 13,8% (tương ứng tăng 1,97 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 7/2022 (nửa đầu tháng 7/2022).

Trị giá xuất khẩu nửa cuối tháng 7/2022 biến động tăng so với nửa đầu tháng 7/2022 ở một số nhóm hàng: điện thoại các loại và linh kiện tăng 640 triệu USD, tương ứng tăng 34,3%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 618 triệu USD, tương ứng tăng 37,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 410 triệu USD, tương ứng tăng 22,3%; đặc biệt, sắt thép các loại tăng 154 triệu USD, tương ứng tăng 62,8%...

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 7 năm 2022 so với kỳ 1 tháng 7 năm 2022 ảnh 1

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 7 năm 2022 so với kỳ 1 tháng 7 năm 2022

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong nửa cuối tháng 7/2022 đạt 12,2 tỷ USD, tăng 20% tương ứng tăng 2,04 tỷ USD so với nửa đầu tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa 7 tháng đầu năm 2022 của nhóm các doanh nghiệp này lên gần 159 tỷ USD, tăng 16,3% (tương ứng tăng 22,23 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về tình hình nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa cuối tháng 7/2022 đạt 14,14 tỷ USD, giảm 13,2% (tương ứng giảm 2,16 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2022.

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 7 năm 2022 so với kỳ 1 tháng 7 năm 2022 ảnh 2

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 7 năm 2022 so với kỳ 1 tháng 7 năm 2022

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong nửa cuối tháng 7/2022 giảm so với nửa đầu tháng chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 799 triệu USD, tương ứng giảm 20,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 197 triệu USD, tương ứng giảm 9,4%; xăng dầu các loại giảm 179 triệu USD, tương ứng giảm 38,8%...

Trong 7 tháng tính từ đầu năm 2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 216,26 tỷ USD, tăng 14% (tương ứng tăng 26,53 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,26 tỷ USD, giảm 12,4% (tương ứng giảm 1,31 tỷ USD) so với nửa đầu tháng 7/2022. Tính trong 7 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 140,26 tỷ USD, tăng 14,3% (tươ

Tin bài liên quan