Toàn cảnh Hội thảo báo chí quốc tế "Báo chí Việt - Lào trong kỷ nguyên truyền thông số"

Toàn cảnh Hội thảo báo chí quốc tế "Báo chí Việt - Lào trong kỷ nguyên truyền thông số"

Báo chí Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác làm báo trong kỷ nguyên truyền thông số

Ngày 26/7, tại tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Lào đồng tổ chức Hội thảo báo chí quốc tế “Báo chí Việt - Lào trong kỷ nguyên truyền thông số".

Tham dự Hội thảo có ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo  Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc TTXVN; ông Savankhone Razmountry, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa, Du lịch Lào, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào; ông Vilaythong Sixanon, Viện trưởng Viện Thông tin, Văn hóa và Du lịch, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Lào; lãnh đạo Thị xã Cửa Lò cùng với đó là sự tham gia của trên 100 đại biểu đến từ hội nhà báo hai nước.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng; hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện, gắn bó, thủy chung, trong sáng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, báo chí hai nước Việt Nam và Lào đều có vai trò và sứ mệnh cao cả là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn của nhân dân.

Báo chí Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác làm báo trong kỷ nguyên truyền thông số ảnh 1

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu khai mạc Hội thảo

Báo chí hai nước đều có nhiệm vụ thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí là phản ấnh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân mỗi nước. Đồng thời, góp phần mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị, hợp tác phát triển bền vững.

Báo chí Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác làm báo trong kỷ nguyên truyền thông số ảnh 2

Các đại biểu phía Việt Nam tham dự Hội thảo

Báo chí Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác làm báo trong kỷ nguyên truyền thông số ảnh 3

Các đại biểu Hội Nhà báo Lào tham dự Hội thảo

Trên nền tảng đó, Hội Nhà báo Lào và Hội Nhà báo Việt Nam đã có truyền thống đoàn kết hợp tác hữu nghị song phương và trong khuôn khổ hợp tác các tổ chức Liên đoàn báo chí ASEAN, góp phần quan trọng tăng cường mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào. Bên cạnh việc trao đổi các đoàn nhà báo tham quan và học tập kinh nghiệm lẫn nhau, hai Hội cũng đã hợp tác thực hiện đào tạo nghiệp vụ báo chí, nâng cao tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của các nhà báo mỗi nước, nắm bắt và tiếp cận đào tạo báo chí đa phương tiện, bắt kịp xu hướng phát triển báo chí hiện đại.

Theo ông Thuận Hữu, báo chí có mối quan hệ khăng khít với phát triển xã hội, đóng vai trò là một tác nhân, một động lực tinh thần to lớn trong việc góp phần thúc đẩy xã hội phát triển bền vững cả về chính trị, kinh tế, văn hóa. Tuy nhiên, dù ở điều kiện và mức độ phát triển thế nào, báo chí các quốc gia đều đã, đang và sẽ tiếp tục đối mặt với thách thức từ mạng xã hội, từ sự thay đổi nhu cầu tiếp nhận của công chúng truyền thông hiện đại trong môi trường truyền thông số toàn cầu.

“Những thách thức này đòi hỏi báo chí mỗi nước chúng ta phải thay đổi tư duy tiếp cận và công nghệ, phương thức làm báo trong kỷ nguyên truyền thông số", ông Thuận Hữu nói.

Ông Thuận Hữu nhấn mạnh, Hội thảo báo chí quốc tế Báo chí Việt - Lào trong kỷ nguyên truyền thông số là hoạt động nghiệp vụ có ý nghĩa thiết thực đối với các nhà báo của mỗi nước. Hội thảo nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hội nhà báo hai nước và báo chí hai nước, nâng cao hơn nữa chất lượng hợp tác giữa hai bên, trao đổi kinh nghiệm giữa hai Hội và báo chí hai nước trong việc xây dựng nền báo chí mỗi nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và kỷ nguyên truyền thông số.

Báo chí Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác làm báo trong kỷ nguyên truyền thông số ảnh 4

Ông Savankhone Razmountry, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa, Du lịch Lào, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào phát biểu phiên khai mạc Hội thảo

Về phần mình, ông Savankhone Razmountry, Chủ tịch Hội nhà báo Lào cho rằng, sự phát triển của khoa học công nghệ yêu cầu báo chí cần thay đổi, phát triển, hoàn thiện bản thân để theo kịp với thực tiễn, đáp ứng công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phương pháp thông tin truyền thống đang gặp không ít khó khăn, nhưng đồng thời tạo ra cơ hội để phát triển, biến đổi từ cách cung cấp thông tin truyền thống sang đa phương tiện theo cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

“Đây là cơ hội tốt để chúng ta hợp tác, trao đổi và tiếp tục hoàn thiện, phát triển bản thân để làm tròn nhiệm vụ, thắt chặt, phát huy hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta”, ông Savankhone Razmountry nói.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đánh giá, các bài tham luận phát biểu tại Hội thảo có chất lượng cao, công phum cung cấp thông tin bổ ích, thiết thực toàn cảnh báo chí Việt Nam và Lào trong kỷ nguyên truyền thông số. Các bài tham luận cũng đã nêu lên những vấn đề nóng bỏng, bức xúc mà hai bên cần nghiên cứu, đầu tư trí tuệ và công sức.

Các bài tham luận bên cạnh việc khẳng định sự cần thiết vươn lên, làm chủ, thành thạo công nghệ mới thì đều nhấn mạnh vấn đề cốt lõi nhất của báo chí là không ngừng phải đổi mới, cải tiến nâng cao chất lượng nội dung của các ấn phẩm. Các bài tham luận cũng nhấn mạnh vấn đề nâng cao chất lượng xã hội, đạo đức người làm báo để báo chí hai nước trở thành lực lượng tiên phong trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, phục vụ lợi ích tối cao của nhân dân hai nước, ông Lợi tổng kết.

Báo chí Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác làm báo trong kỷ nguyên truyền thông số ảnh 5

Ông Thuận Hữu và ông Savankhone Razmountry chủ trì phiên khai mạc Hội thảo

Báo chí Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác làm báo trong kỷ nguyên truyền thông số ảnh 6

Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Tổng biên tập Báo Đầu tư (ngoài cùng bên phải) trao đổi với ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo (ngoài cùng bên trái) bên lề Hội thảo

Tin bài liên quan