Bộ sưu tập điện thoại hiếm của dân chơi Sài Gòn

Bộ sưu tập điện thoại hiếm của dân chơi Sài Gòn

Những mẫu điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị số có tuổi đời tới 30 năm được một dân chơi 28 tuổi sưu tập khá kỳ công.
Bộ sưu tập điện thoại hiếm của dân chơi Sài Gòn ảnh 1Bộ sưu tập điện thoại hiếm của dân chơi Sài Gòn ảnh 2Bộ sưu tập điện thoại hiếm của dân chơi Sài Gòn ảnh 3Bộ sưu tập điện thoại hiếm của dân chơi Sài Gòn ảnh 4Bộ sưu tập điện thoại hiếm của dân chơi Sài Gòn ảnh 5Bộ sưu tập điện thoại hiếm của dân chơi Sài Gòn ảnh 6Bộ sưu tập điện thoại hiếm của dân chơi Sài Gòn ảnh 7Bộ sưu tập điện thoại hiếm của dân chơi Sài Gòn ảnh 8Bộ sưu tập điện thoại hiếm của dân chơi Sài Gòn ảnh 9
Tin bài liên quan