Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính hướng dẫn niêm yết giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa

Các hãng hàng không và các đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa có trách nhiệm niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí.

Đây là nội dung trong công văn số 11806/BTC – QLG hướng dẫn về việc niêm yết giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa trên website vừa được ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi 2 hãng hàng không: Vietnam Airlines và Vietjet.

Dẫn quy định tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Bộ Tài chính cho rằng hiện thẩm quyền quản lý giá vận chuyển hàng không thuộc Bộ Giao thông vận tải (bao gồm: định giá, kê khai giá, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không...).

Liên quan đến niêm yết giá vé máy  bay, Bộ Tài chính dẫn chiếu khoản 6 Điều 4 Luật Giá, trong đó quy định “Niêm yết giá là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thông báo công khai bằng các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng về mức giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bằng Đồng Việt Nam bằng cách in, dán, ghi giá trên bảng, trên giấy hoặc trên bao bì của hàng hóa hoặc bằng hình thức khác tại nơi giao dịch hoặc nơi chào bán hàng hóa, dịch vụ để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền” và khoản 2 Điều 6 quy định: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện công khai thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ gắn với thông số kinh tế - kỹ thuật cơ bản của hàng hóa, dịch vụ đó bằng hình thức niêm yết giá…”.

Bên cạnh đó, tại khoản 1 và khoản 3 Điều 18 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định: “1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện niêm yết giá theo các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng về mức giá mua, giá bán hàng hóa,dịch vụ...3. Giá niêm yết là giá hàng hóa, dịch vụ đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) của hàng hóa, dịch vụ đó”.

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 36/2015/TT-BTC ngày 24/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải thì tổ chức cá nhân, cung ứng dịch vụ thực hiện công bố công khai giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không cho người sử dụng trước khi cung ứng dịch vụ hoặc trước khi ký hợp đồng cung ứng dịch vụ.

Như vậy, các quy định về niêm yết giá, công khai thông tin về giá tại Luật giá và các văn bản hướng dẫn; pháp luật về quản lý giá dịch vụ hàng không là thống nhất, theo đó, đơn vị cung ứng dịch vụ có trách nhiệm niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có).

“Việc niêm yết giá cần rõ ràng gắn với chất lượng dịch vụ, công khai và minh bạch tránh gây nhầm lẫn cho khách hàng”, đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Tin bài liên quan