Công ty may ở Cần Thơ tan hoang sau cháy, thiệt hại 6 triệu USD

Công ty may ở Cần Thơ tan hoang sau cháy, thiệt hại 6 triệu USD

Sau 24 giờ bùng cháy dữ dội, hai dãy tòa nhà 5 tầng của công ty may trong Khu công nghiệp Trà Nóc (Cần Thơ) sập đổ tan hoang, thiệt hại ban đầu hơn 6 triệu USD.
Công ty may ở Cần Thơ tan hoang sau cháy, thiệt hại 6 triệu USD ảnh 1Công ty may ở Cần Thơ tan hoang sau cháy, thiệt hại 6 triệu USD ảnh 2Công ty may ở Cần Thơ tan hoang sau cháy, thiệt hại 6 triệu USD ảnh 3Công ty may ở Cần Thơ tan hoang sau cháy, thiệt hại 6 triệu USD ảnh 4Công ty may ở Cần Thơ tan hoang sau cháy, thiệt hại 6 triệu USD ảnh 5Công ty may ở Cần Thơ tan hoang sau cháy, thiệt hại 6 triệu USD ảnh 6Công ty may ở Cần Thơ tan hoang sau cháy, thiệt hại 6 triệu USD ảnh 7Công ty may ở Cần Thơ tan hoang sau cháy, thiệt hại 6 triệu USD ảnh 8Công ty may ở Cần Thơ tan hoang sau cháy, thiệt hại 6 triệu USD ảnh 9Công ty may ở Cần Thơ tan hoang sau cháy, thiệt hại 6 triệu USD ảnh 10
Tin bài liên quan