Vườn Anh Đào của Công ty cổ phần Hoa Anh Đào Trần Lệ trên Đảo Đào Hoa, Mường Phăng, Điện Biên

Vườn Anh Đào của Công ty cổ phần Hoa Anh Đào Trần Lệ trên Đảo Đào Hoa, Mường Phăng, Điện Biên

Điện Biên sắp có lễ hội Hoa Anh Đào

UBND tỉnh Điện Biên đã bắt tay vào việc tổ chức sự kiện Hoa Anh Đào – Mường Phăng vào thời điểm tháng 11-12/2017.

Sau cuộc làm việc với các sở ngành và Công ty cổ phần Hoa Anh Đào Trần Lệ, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn đã ký văn bản chính thức về việc Tổ chức sự kiện Hoa Anh Đào – Mường Phăng – huyện Điện Biên và lập dự án trồng hoa Anh Đào phục vụ phát triển du lịch tỉnh Điện Biên.

Theo đó, sự kiện Hoa Anh Đào – Mường Phăng sẽ được tổ chức vào thời điểm tháng 11-12/2017, trước khi Lễ hội Hoa Anh Đào được bắt đầu vào các năm tiếp sau.

Chủ tịch Mùa A Sơn đã giao Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch, Văn phòng UBND huyện Điện Biên và Công ty cổ phần Hoa Anh Đào Trần Lệ được giao nghiên cứu đề xuất hình thức, quy mô của lần tổ chức đầu tiên.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, UBND tỉnh Điện Biên đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở liên quan hướng dẫn Công ty cổ phần Hoa Anh Đào Trần Lệ thực hiện các thủ tục theo quy định để lập dự án trồng hoa, đặc trưng Hoa Anh Đào, tại khu vực Đảo Hoa, phục vụ phát triển du lịch theo đề xuất của Công ty và bổ sung vào đề án quy hoạch phu khu Khu du lịch, văn hóa, sinh thái Mường Phăng.

Sẽ có một số hạng mục cần đầu tư bổ sung như đường giao thông từ Bản Xôm vào Đảo Hoa, bến thuyền trên hồ Pá Khoang… để phục vụ sự kiện Hoa Anh Đào – Mường Phăng – Điện Biên năm 2017.

Các năm tới, sẽ có một số hạng mục phải đầu tư mới như đường dạo, leo núi khu du lịch Pá Khoang do Văn phòng UBND tỉnh được giao nhiệm vụ chủ đầu tư. Công việc cụ thể sẽ phải được báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở dự án do Công ty cổ phần Hoa Anh Đào Trần Lệ lập, chủ trì phối hợp với các Sở và các đơn vị có liên quan, thẩm định dự án trồng hoa của Công ty tại khu vực Đảo Hoa theo trình tự, thủ tục quy định hiện hành, trình UBND tỉnh trước ngày 30/10/2017 xem xét, quyết định.

Trước đó, tại Cuộc đối thoại với doanh nghiệp vào cuối năm 2016, ông Trần Lệ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoa Anh Đào Trần Lệ đã trực tiếp gửi kiến nghị tới Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn đề xuất tổ chức Lễ hội Hoa Anh Đào tại Mường Phăng, Điện Biên, sau khi ông đã ươm và trồng thành công khoảng gần 5.000 gốc hoa Anh Đào.

Trong văn bản trên, Chủ tịch Mùa A Sơn đã đề nghị Công ty cổ phần Hoa Anh Đào Trần Lệ chủ động làm việc với các sở, ngành liên quan để hoàn tất nội dung liên quan đến việc tổ chức sự kiện Hoa Anh Đào - Mường Phăng - Điện Biên năm 2017 và các năm tiếp theo...

Tin bài liên quan