Người lao động tại Đồng Nai phải mặc đồng phục, tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 14 ngày để đủ điều kiện đi làm.

Người lao động tại Đồng Nai phải mặc đồng phục, tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 14 ngày để đủ điều kiện đi làm.

Đồng Nai bãi bỏ giấy xác nhận cho người lao động đi làm

0:00 / 0:00
0:00
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản về việc người lao động tham gia lưu thông từ nơi cư trú đến nơi làm việc.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định bỏ nội dung cấp giấy xác nhận người lao động di chuyển hàng ngày từ nơi cư trú đến nơi làm việc của doanh nghiệp.

Người lao động phải đeo thẻ nhân viên, nếu doanh nghiệp có đồng phục thì phải mặc đồng phục để nhận diện khi lưu thông và khi qua các chốt kiểm soát.

Nếu có điện thoại thông minh, người lao động phải cài đặt ứng dụng PC-COVID để quét mã QR. Trường hợp không có điện thoại thông minh, người lao động xuất trình giấy xác nhận đã tiêm vaccine ít nhất một mũi sau 14 ngày hoặc giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng.

Công an tỉnh Đồng Nai, UBND các địa phương tạo điều kiện cho người lao động lưu thông thuận lợi, an toàn. UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đảm bảo quản lý chặt chẽ “vùng đỏ”, giữ vững an toàn và mở rộng các “vùng xanh tại địa phương”.

Tin bài liên quan