Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 21-25/12: Giảm mạnh giao dịch, vẫn bán ròng hơn 400 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 21-25/12: Giảm mạnh giao dịch, vẫn bán ròng hơn 400 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Khối ngoại đã giảm mạnh giao dịch mua bán trong tuần lễ đón Giáng sinh, tuy nhiên đây vẫn là nhân tố thiếu tích cực bởi trạng thái bán ròng hàng trăm tỷ đồng vẫn tiếp tục tiếp diễn.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại thực hiện 1 phiên mua ròng duy nhất ngày đầu tuần 21/12 và 4 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 39,32 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 420,31 tỷ đồng, giảm 45,62% về lượng và 81,29% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 138,74 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 3.811,21 tỷ đồng (giảm 33,88% về lượng và 36,25% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 178,06 triệu đơn vị, giá trị 4.231,52 tỷ đồng (giảm 36,89% về lượng và 48,55% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 21-25/12

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

21/12

36.417.320

37.438.480

-1.021.160

978.420

833.990

144.430

22/12

32.334.620

37.407.270

-5.072.650

810.040

894.800

-84.760

23/12

31.269.160

44.704.120

-13.434.960

1.008.980

1.174.250

-165.270

24/12

22.568.300

32.194.480

-9.626.180

691.100

766.040

-74.940

25/12

16.152.250

26.319.070

-10.166.820

322.670

562.440

-239.770

Tổng

138.741.650

178.063.420

-39.321.770

3.811.210

4.231.520

-420.310

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên mua ròng và 2 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 2,97 triệu đơn vị, tăng 126,8% so với phiên trước đó. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 11,02 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 8,42 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,57 triệu đơn vị, giá trị 70,9 tỷ đồng (giảm 2,1% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với tuần trước) và bán ra 6,54 triệu đơn vị, giá trị 81,92 tỷ đồng (tăng 32% về lượng và 29,95% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 21-25/12

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

21/12

711.740

1.043.930

-332.190

18.130

17.860

270

22/12

477.470

897.080

-419.610

11.420

10.030

1.390

23/12

653.020

1.507.600

-854.580

8.250

18.240

-9.990

24/12

1.149.500

596.820

552.680

22.430

11.330

11.100

25/12

573.980

2.494.090

-1.920.110

10.670

24.460

-13.790

Tổng

3.565.710

6.539.520

-2.973.810

70.900

81.920

-11.020

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 4 phiên và bán ròng 1 phiên duy nhất ngày cuối tuần 25/12.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 805.720 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 26,86 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 3,68 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 16,51 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,76 triệu đơn vị, giá trị 140,43 tỷ đồng (tăng 17,88% về lượng và giảm 32,97% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,96 triệu đơn vị, giá trị 113,57 tỷ đồng (giảm 48,73% về lượng và 49,75% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 21-25/12

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

21/12

1.544.150

1.303.530

240.620

37.100

31.700

5.400

22/12

1.040.170

806.850

233.320

41.010

33.940

7.070

23/12

1.160.210

765.520

394.690

31.200

22.920

8.280

24/12

818.810

559.830

258.980

24.260

12.700

11.560

25/12

199.020

520.910

-321.890

6.860

12.310

-5.450

Tổng

4.762.360

3.956.640

805.720

140.430

113.570

26.860

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 41,49 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 404,47 tỷ đồng, giảm 46,33% về lượng và giảm tới hơn 82% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 2.254,63 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu VHM được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 154,4 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,77 triệu đơn vị. Còn chứng chỉ quỹ FUEVFVND tiếp tục dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 9,17 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 150,1 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là VCI được mua ròng 113,6 tỷ đồng (2,28 triệu đơn vị) và các cổ phiếu ngân hàng như VCB được mua ròng 88,1 tỷ đồng, TPB được mua ròng 60,5 tỷ đồng, MBB đạt 58,2 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu KBC dẫn đầu danh mục bán ròng của khối ngoại trong tuần qua, đạt giá trị 178,9 tỷ đồng, tương đương khối lượng 8,67 triệu đơn vị. Tiếp theo là HPG bị bán ròng 169 tỷ đồng (4,08 triệu đơn vị).

Tuy nhiên, xét về khối lượng, cổ phiếu LCG dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh, đạt hơn 12 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 165,5 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất PLC về giá trị, đạt 9,19 tỷ đồng, tương đương khối lượng 359.600 đơn vị. Còn PVS là mã dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 541.829 đơn vị, giá trị 8,65 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu BVS bị bán ròng mạnh nhất tuần qua, đạt 13,09 tỷ đồng, tương đương khối lượng 877.900 đơn vị. Tiếp theo là API bị bán ròng 10,9 tỷ đồng (1,02 triệu đơn vị).

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VRG và MIG với giá trị tương ứng 25,75 tỷ đồng (hơn 1 triệu đơn vị) và 21,51 tỷ đồng (hơn 1,4 triệu đơn vị); còn bán ròng mạnh nhất vẫn là MSR với khối lượng hơn 2,49 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 53,11 tỷ đồng.

Tin bài liên quan