Các đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương biểu quyết thông qua 41 nghị quyết

Các đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương biểu quyết thông qua 41 nghị quyết

Hải Dương thông qua 41 nghị quyết với nhiều chính sách về an sinh xã hội

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 8/12, Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bế mạc, thông qua số nghị quyết lớn nhất từ trước tới nay với 41 nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khẳng định: Với sự khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua 41 nghị quyết. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để UBND tỉnh Hải Dương và các cấp, ngành chủ động triển khai nhiệm vụ năm 2024.

“Năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hải Dương đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, thách thức. Năm 2023 và tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã quyết định nhiều chủ trương, chính sách mới trên tất cả các lĩnh vực, chú trọng chính sách thu hút đầu tư, chính sách an sinh xã hội”, ông Hiệu cho biết.

Ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương phát biểu bế mạc kỳ họp

Ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương phát biểu bế mạc kỳ họp

Ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua tại kỳ họp. Trong đó, về việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, cần quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng (GRDP) từ 9% trở lên, tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn so với GRDP đạt 35%, thu ngân sách nội địa phấn đấu tăng 10% so với dự toán, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản đạt trên 205 triệu đồng...

Triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, các dự án tạo nguồn, nâng cao hiệu quả sử dụng đất tạo động lực phát triển mới và nguồn thu ngân sách năm 2024 và các năm tiếp theo. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời theo quy định; nghiên cứu phương án phân cấp nguồn thu, cơ chế hỗ trợ để giải quyết các tồn đọng trong xây dựng nông thôn mới và đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển ở cả 3 cấp ngân sách.

Nhấn mạnh năm 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phấn đấu hoàn thành kế hoạch cả nhiệm kỳ, thay mặt HĐND tỉnh, ông Hiệu đề nghị tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm ngay sau kỳ họp.

Đó là, UBND tỉnh chỉ đạo triển kịp thời các nghị quyết của HĐND tỉnh, quan tâm 7 nội dung trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Khẩn trương triển khai quy hoạch tỉnh khi được phê duyệt. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Tổ chức tốt các lễ hội văn hóa lớn. Tăng cường công tác chuyển đổi số, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường. UBND tỉnh, các sở, ngành, các ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh chủ động rà soát, đánh giá chính sách đã ban hành để chỉ ra bất cập, đề nghị điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đề cao trách nhiệm của đại biểu dân cử, giám sát việc thực hiện nghị quyết và giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời thông báo kết quả kỳ họp tới cử tri, đôn đốc các cơ quan thực hiện.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hải Dương đã thống nhất thông qua các Nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024; kế hoạch đầu tư công năm 2024; Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và năm 2023 (lần 7, vốn ngân sách tỉnh); quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương một số dự án đầu tư công; phân bổ ngân sách tỉnh năm 2024; Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh năm 2024;

Quy định thí điểm chính sách hỗ trợ giáo viên ngành giáo dục và đào tạo; Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025;

Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư; Giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Quy định chính sách hỗ trợ một lần và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 77 tuổi đến dưới 80 tuổi; hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ hạng 3 nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương...

Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh năm 2024. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu đã thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá về những nỗ lực, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao từ đầu nhiệm kỳ đến nay của các thành viên là Thường trực HĐND tỉnh, thành viên UBND tỉnh.

Tin bài liên quan