Hoa ban Tây Bắc rộ nở giữa lòng Hà Nôi

Hoa ban Tây Bắc rộ nở giữa lòng Hà Nôi

Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối tháng 2 hoa ban trắng và cả tím đều đang bung nở trên nhiều tuyến đường thủ đô.
Hoa ban Tây Bắc rộ nở giữa lòng Hà Nôi ảnh 1Hoa ban Tây Bắc rộ nở giữa lòng Hà Nôi ảnh 2Hoa ban Tây Bắc rộ nở giữa lòng Hà Nôi ảnh 3Hoa ban Tây Bắc rộ nở giữa lòng Hà Nôi ảnh 4Hoa ban Tây Bắc rộ nở giữa lòng Hà Nôi ảnh 5Hoa ban Tây Bắc rộ nở giữa lòng Hà Nôi ảnh 6Hoa ban Tây Bắc rộ nở giữa lòng Hà Nôi ảnh 7Hoa ban Tây Bắc rộ nở giữa lòng Hà Nôi ảnh 8Hoa ban Tây Bắc rộ nở giữa lòng Hà Nôi ảnh 9Hoa ban Tây Bắc rộ nở giữa lòng Hà Nôi ảnh 10
Tin bài liên quan