Ảnh Internet

Ảnh Internet

Học sinh, sinh viên nào được vay ưu đãi của Chính phủ

(ĐTCK) Tôi xin hỏi, những đối tượng học sinh, sinh viên nào được vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo Chương trình tín dụng học sinh sinh viên? Mức cho vay tối đa đối với một học sinh sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội là bao nhiêu? Hạn mức cho vay ưu đãi đối với Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại NHCSXH là bao nhiêu? Thông thường, mức tối đa khách hàng được vay cầm cố bằng sổ/thẻ tiết kiệm tại ngân hàng là bao nhiêu?

Trả lời:

Những đối tượng học sinh, sinh viên được vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo Chương trình tín dụng học sinh sinh viên là: Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động; Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật; Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật; Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Mức cho vay tối đa đối với một học sinh sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội là 1,5 triệu đồng/tháng hay 15 triệu đồng/năm học.

Hạn mức cho vay ưu đãi đối với Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa là 12 triệu đồng/hộ; 6 triệu đồng/công trình.

Thông thường, mức tối đa khách hàng được vay cầm cố bằng sổ/thẻ tiết kiệm tại ngân hàng lên tới 100% giá trị ghi trên sổ/thẻ tiết kiệm.

Tin bài liên quan