Hướng về tiến trình cổ phần hóa

Hướng về tiến trình cổ phần hóa

(ĐTCK) Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ giúp thị trường kỳ vọng có thêm yếu tố nội tại nâng đỡ thị trường trong năm 2019 trước sức ép từ môi trường kinh tế giới khách quan.

Những ngày đầu năm mới 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, trong đó có nhiều nội dung đáng chú ý như rà soát, điều chỉnh lại danh sách các đơn vị thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2018-2020, đảm bảo khả năng thực hiện; rà soát các đơn vị chưa thực hiện thoái vốn giai đoạn 2016-2018 chuyển giao về SCIC để tập trung tiến hành thoái vốn trong giai đoạn 2019-2020...

Ðối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa, Chỉ thị yêu cầu nghiêm túc thực hiện việc đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán; đồng thời xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong việc để chậm trễ trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn, đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán...

Với Chỉ thị 01, nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức, kỳ vọng cổ phần hóa được đẩy mạnh sẽ trở thành nhân tố quan trọng giúp thị trường chứng khoán Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn trong năm 2019. Ðiều này đặc biệt có ý nghĩa trong một năm mà thị trường được dự đoán sẽ đối mặt với nhiều khó khăn do tác động từ bên ngoài.

Mặc dù các hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài đã được đẩy mạnh trong năm qua, nhưng vào dịp đầu năm nay, trao đổi với đại diện một quỹ đầu tư và giám đốc đầu tư một công ty chứng khoán lớn, Báo Ðầu tư Chứng khoán ghi nhận một điểm nhận xét chung, đó là số lượng nhà đầu tư ngoại biết đến thị trường chứng khoán Việt còn chưa nhiều.

Bởi vậy, để trở nên hấp dẫn hơn trong con mắt nhà đầu tư nước ngoài, bên cạnh thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư, thị trường chứng khoán Việt Nam cần phải có nhiều yếu tố đổi mới hơn nữa, bao gồm cả hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital nhận xét, lộ trình cổ phần hóa, cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước là một trong những động cơ thúc đẩy sự phát triển của thị trường nói chung, song vì nhiều nguyên nhân đã chậm lại trong năm 2018.

Vì vậy, Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ giúp thị trường kỳ vọng có thêm yếu tố nội tại nâng đỡ thị trường trong năm 2019 trước sức ép từ môi trường kinh tế giới khách quan.

Bên cạnh hoạt động rà soát, điều chỉnh, Chỉ thị 01 cũng nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà đươc trước ngày 15/1/2019 phải hoàn thành việc phê duyệt, hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định tại Quyết định số 707/QÐ-TTg ngày 25/5/2017, trong đó nêu rõ tiến độ, cơ quan tổ chức thực hiện, người chịu trách nhiệm thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn.

Với Chỉ thị 01, thị trường chờ đợi sẽ nhận được nhiều thông tin mới về lộ trình thoái vốn, cổ phần hóa tại doanh nghiệp nhà nước trong quý I năm nay, nhất là các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn. Do đó, những thương vụ thoái vốn tại VNPT, Mobifone, HUD, VICEM, EVNGenco 1 và 2... sẽ là chất xúc tác để kéo dòng vốn ngoại quay trở lại, cũng như để thị trường chứng khoán Việt Nam có câu chuyên mới trong các cuộc xúc tiến đầu tư năm 2019.

Tin bài liên quan