Khối ngân hàng thương mại nhà nước cho vay thị trường 1 đạt gần 4.005 nghìn tỷ đồng

Khối ngân hàng thương mại nhà nước cho vay thị trường 1 đạt gần 4.005 nghìn tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thông tin từ NHNN cho biết, tính đến cuối tháng 10/2020, tổng tài sản khối ngân hàng thương mại nhà nước đạt xấp xỉ 5.400 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 41% toàn hệ thống.

Cụ thể, vốn điều lệ khối ngân hàng thương mại nhà nước (do nhà nước nắm giữ từ trên 50% vốn điều lệ, không bao gồm 3 ngân hàng thương mại mua bắt buộc) đạt 145 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,56% toàn hệ thống.

Vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 4.608 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 44% toàn hệ thống. Dư nợ cho vay thị trường 1 đạt 4.004,9 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 47% toàn hệ thống.

Đối với các ngân hàng thương mại cổ phần, vốn điều lệ đạt 300 nghìn tỷ đồng, chiếm 46,57% toàn hệ thống; tổng tài sản đạt 5.612 nghìn tỷ đồng, chiếm 42,57% toàn hệ thống.

Tại các quỹ tín dụng nhân dân, tổng nguồn vốn tính đến tháng 10/2020 là 143.083 tỷ đồng; trong đó, huy động tiền gửi từ thành viên và dân cư là 126.018 tỷ đồng (chiếm 88% tổng nguồn vốn); tổng dư nợ cấp tín dụng là 101.623 tỷ đồng (chiếm 71% tổng nguồn vốn); kết quả kinh doanh (thu nhập - chi phí) của toàn hệ thống là 1.351 tỷ đồng.

Tin bài liên quan