Không có thẻ ngân hàng, có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử?

Không có thẻ ngân hàng, có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử?

(ĐTCK) Tôi xin hỏi, không có thẻ ngân hàng, khách hàng không thể sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử? OTP nghĩa là gì? Có phải khách hàng chỉ có thể được nhận mã OTP qua tin nhắn điện thoại và chỉ phải thuộc một mã OTP khi sử dụng?

Trả lời

Chỉ cần có tài khoản tại ngân hàng, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

OTP (One-time password) là mật khẩu sử dụng một lần và có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định.  Mã OTP có thể được nhận qua tin nhắn, ứng dụng nhận mã trên smartphones và thiết bị token key. 

Thông tin người dùng chỉ phải học thuộc 1 mã OTP khi sử dụng ứng dụng cho tất cả các giao dịch ngân hàng là sai bởi mã OTP thay đổi cho mỗi lần giao dịch.

Ngoài ra, mã OTP có thể nhận được nhận qua tin nhắn, ứng dụng cung cấp OTP trên điện thoại và thiết bị token key.

Tin bài liên quan