Kon Tum sẽ trồng mới 670 ha rừng

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh Kon Tum sẽ trồng mới 670 ha rừng. Trong đó, rừng phòng hộ khoảng 290 ha, rừng đặc dụng khoảng 380 ha.
Tỉnh Kon Tum sẽ trồng mới 670 ha rừng. Ảnh minh họa

Tỉnh Kon Tum sẽ trồng mới 670 ha rừng. Ảnh minh họa

HĐND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, mục tiêu đầu tư Dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng mất rừng, từng bước khôi phục, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Dự án này còn góp phần quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp các dịch vụ môi trường rừng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực triển khai dự án.

Về quy mô đầu tư, tỉnh Kon Tum sẽ trồng mới 670 ha rừng. Trong đó, rừng phòng hộ khoảng 290 ha, rừng đặc dụng khoảng 380 ha. Cùng với đó, tỉnh này sẽ xây dựng kết cấu hạ tầng lâm nghiệp, xác định ranh giới, đóng mốc bổ sung ranh giới rừng.

Tổng mức đầu tư Dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 là 155 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực (giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 100 tỷ đồng); ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tin bài liên quan