SHS: Vươn tầm cao mới, chinh phục vinh quang

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Năm 2021 đánh dấu những nỗ lực to lớn của Công ty Chứng khoán SHS vượt qua những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đạt những thành tựu lớn hơn.

Bứt phá trong kinh doanh

2021 là năm thứ ba SHS lọt Top 10 doanh nghiệp niêm yết nhóm vốn hóa vừa có báo cáo thường niên tốt nhất và cũng là năm thứ 7 báo cáo thường niên của SHS được tôn vinh. Đây không chỉ là kết quả của sự đầu tư công sức đối với một báo cáo có tính chất bắt buộc theo luật định, mà còn chứa đựng tâm huyết của cả một tập thể nhằm truyền tải những thông điệp mang tính nhân văn và có tính kế thừa.

Nếu như năm 2019, SHS lựa chọn chủ đề báo cáo thường niên là “Đoàn kết một lòng, vững tin vượt khó” để truyền tải thông điệp về sự đoàn kết cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19 thì năm 2020 chủ đề của báo cáo là “Vươn tầm cao mới, chinh phục vinh quang” để truyền tải thông điệp về sự kế thừa những thành tựu của sự đoàn kết có được trong năm trước nhằm bứt phá vươn lên đạt được những kết quả vượt trội trong năm nay. Và thực tế đã minh chứng cho sự kế thừa, bứt phá đó.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, SHS đạt doanh thu 1.753 tỷ đồng, tăng trưởng 56,3% so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản đầu tư tự doanh đạt mức 773 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ; trong đó, tự doanh trái phiếu ghi nhận lãi 171 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ. Doanh thu môi giới đạt 368,5 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ bất chấp cạnh tranh gia tăng mạnh trên thị trường do SHS đã có sự tăng cường đáng kể nguồn vốn cho mảng môi giới cũng như cải thiện hệ thống và nâng cấp dịch vụ. Doanh thu tư vấn và dịch vụ trái phiếu lũy kế ghi nhận 101 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt mức 1.028 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ và đạt 137% kế hoạch cả năm.

Trong năm 2021, SHS đã triển khai thành công kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 3.250 tỷ đồng, thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, phát hành cổ phiếu thưởng 5% và phát hành 4 triệu cổ phiếu ESOP.

Có được kết quả đó là nhờ ngay từ cuối năm 2019, SHS đã nhận định đúng tình hình thực tế “trong nguy có cơ” - mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng nguồn vốn giá rẻ sẽ là động lực thúc đẩy thị trường cổ phiếu niêm yết và thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Nhà đầu tư cá nhân sẽ là “làn gió mới” cho thị trường chứng khoán. SHS đã nhìn nhận thấu đáo những cơ hội của thị trường để đưa ra các giải pháp đồng bộ nhằm xoay chuyển nghịch cảnh. Theo đó, SHS tập trung vào phát triển mảng môi giới khách hàng cá nhân, tăng cường các hoạt động đầu tư trên sàn niêm yết và cung cấp các giải pháp đồng bộ từ môi giới, lưu ký, tự doanh, tư vấn tài chính doanh nghiệp, bảo lãnh phát hành đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

2021 là năm thứ ba SHS lọt Top 10 doanh nghiệp niêm yết nhóm vốn hóa vừa có báo cáo thường niên tốt nhất

2021 là năm thứ ba SHS lọt Top 10 doanh nghiệp niêm yết nhóm vốn hóa vừa có báo cáo thường niên tốt nhất

Cải thiện chất lượng quản trị

Không chỉ tiếp tục bứt phá trong hoạt động kinh doanh, SHS còn tập trung cải thiện chất lượng quản trị doanh nghiệp và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Chính sách nhân sự được cải thiện đáng kể bằng việc áp dụng KPI, tăng thu nhập bình quân đầu người đã góp phần ổn định bộ máy nhân sự của Công ty và giúp Công ty đạt được hiệu quả kinh doanh tính trên đầu nhân sự thuộc loại cao nhất trên thị trường. Các hoạt động quản trị, điều hành tiếp tục đi vào chiều sâu trên cơ sở có sự định hướng xuyên suốt nhằm nắm bắt tốt các cơ hội của thị trường, tuân thủ luật định và các thông lệ quản trị hiện đại tốt nhất. Các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, quản trị rủi ro tiếp tục được tăng cường nhằm bảo vệ những thành quả đạt được của hoạt động kinh doanh.

Hoạt động quan hệ cổ đông, báo cáo và công bố thông tin ngày càng được chuẩn hóa góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Công ty. Bám sát các mục tiêu phát triển bền vững theo tiêu chuẩn GRI, SHS ngày càng chú trọng, quan tâm tới lợi ích của các bên liên quan mà trọng tâm là các hoạt động đóng góp cho cộng đồng. Năm 2021, hoạt động đóng cho cộng đồng của SHS đã tăng 47% so với năm trước đó.

Với định hướng xuyên suốt trở thành công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam và là thương hiệu uy tín trên thị trường chứng khoán châu Á, SHS coi trọng việc minh bạch thông tin cũng như tiếp tục đầu tư bài bản cho ấn phẩm Báo cáo thường niên với mong muốn truyền tải đi các thông tin đầy đủ nhất về Công ty cũng như thông điệp về sự phát triển bền vững trên cơ sở gắn kết hài hòa với lợi ích của các bên liên quan.

Tin bài liên quan