Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/5

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/5

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/5 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* FLC: CTCP Tập đoàn FLC (FLC – HOSE) thông qua chủ trương mua cổ phần từ cổ đông của CTCP Du lịch và Sự kiện FLC (FLC Travel & Event). Số lượng cổ phần mua tối đa chiếm 98% của FLC Travel & Event.

* CVT: Ngày 13/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 của CTCP CMC (CVT – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 14/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/6/2019.

* HVG: Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG - HOSE) đã công bố Báo báo cáo tài chính quý II/2019 (niên độ tài chính từ 01/1-31/3) với doanh thu 1.300 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 6,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 387 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 (1/10/2018-31/3/2019), doanh thu thuần của HVG giảm 47% xuống 2.647 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 27,6 tỷ đồng.

* CNG: Ngày 24/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 của CTCP CNG Việt Nam (CNG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 27/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/6/2019.

* KMR: Ông Shin Young Sik, Chủ tịch HĐQT CTCP Mirae (KMR – HOSE) đăng ký mua vào hơn 17,57 triệu cổ phiếu KMR từ ngày 13/5 đến 11/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Shin sẽ nâng sở hữu tại KMR lên hơn 22,75 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 40%.

* TDH: Ngày 06/5, HĐQT CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH – HOSE) đã có quyết định thông qua phương án phát hành hơn 12,24 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 7/2019.

* VHC: Ngày 06/5, HĐQT CTCP Vĩnh Hoàn (VHC – HOSE) đã có nghị quyết thông qua việc chia cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 06/6/2019.

* BMC: Ngày 17/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 của CTCP Khoáng sản Bình Định (BMC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 20/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/5/2019.

* PVC: Ông Hoàng Trọng Dũng, Tổng giám đốc Tổng CTCP Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí (PVC – HNX) chỉ mua được 100.000 cổ phiếu PVC trong tổng số 500.000 cổ phiếu PVC đăng ký mua từ ngày 28/3 đến 26/4. Sau giao dịch, ông Dũng nâng sở hữu tại PVC lên 139.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,28%.

* PCG: Công ty TNHH Đầu tư Tân Việt Việt Nam, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư phát triển Gas đô thị (PCG – HNX) đã mua vào hơn 1,9 triệu cổ phiếu PCG trong ngày 24/4. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại PCG lên hơn 3,28 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 17,4%.

* NVB: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc dân (NVB – HNX) đăng ký mua 10,06 triệu quyền mua NVB (tương ứng với hơn 6,57 triệu cổ phiếu NVB). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 07/5 đến 10/5. Hiện tại, ông Dũng chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu NVB nào.

Tin bài liên quan