15/21 địa phương ở Nghệ An trở về trạng thái bình thường mới.

15/21 địa phương ở Nghệ An trở về trạng thái bình thường mới.

15/21 địa phương tại Nghệ An trở về trạng thái bình thường mới

0:00 / 0:00
0:00
Bắt đầu từ ngày 17/9, tỉnh Nghệ An có thêm 5 huyện, thị xã trở lại trạng thái bình thường mới gồm: Yên Thành, Đô Lương, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai và Hưng Nguyên (trừ xã Hưng Thịnh).

Theo Quyết định vừa được UBND tỉnh Nghệ An ban hành, toàn bộ địa bàn các huyện Yên Thành, Đô Lương, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai và 17/18 xã, thị trấn của huyện Hưng Nguyên (trừ xã Hưng Thịnh) chuyển sang thực hiện Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Chuyển từ thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16, sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với địa bàn xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 17/9.

Quyết định được căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại các địa phương vừa nêu sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm mới cả trong khu cách ly và cộng đồng. Như vậy, đến nay Nghệ An đã có 15/21 địa phương trở về trạng thái bình thường mới (vùng xanh).

Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, ngày 20/8 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ tại 14 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn, 7 huyện thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin bài liên quan