Bán tải Việt tranh tài off-road mừng sinh nhật ở Hà Nội

Bán tải Việt tranh tài off-road mừng sinh nhật ở Hà Nội

Những chiếc pick-up Ranger, Triton, Colorado thử sức trên đường bùn lầy ở Bản Xôi, Ba Vì.
Bán tải Việt tranh tài off-road mừng sinh nhật ở Hà Nội ảnh 1Bán tải Việt tranh tài off-road mừng sinh nhật ở Hà Nội ảnh 2Bán tải Việt tranh tài off-road mừng sinh nhật ở Hà Nội ảnh 3Bán tải Việt tranh tài off-road mừng sinh nhật ở Hà Nội ảnh 4Bán tải Việt tranh tài off-road mừng sinh nhật ở Hà Nội ảnh 5Bán tải Việt tranh tài off-road mừng sinh nhật ở Hà Nội ảnh 6Bán tải Việt tranh tài off-road mừng sinh nhật ở Hà Nội ảnh 7Bán tải Việt tranh tài off-road mừng sinh nhật ở Hà Nội ảnh 8Bán tải Việt tranh tài off-road mừng sinh nhật ở Hà Nội ảnh 9Bán tải Việt tranh tài off-road mừng sinh nhật ở Hà Nội ảnh 10
Tin bài liên quan