BVSC: Giá cổ phiếu TPB đã vượt qua mức giá mục tiêu

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ngân hàng

Download : bvsc-tpb-4q21-earnings-flash-vn-4578.pdf

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021 vững chắc với lợi nhuận trước thuế tăng 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.644,6 tỷ đồng, cao hơn một chút so với ước tính của chúng tôi là 1.629,2 tỷ đồng (tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước).

Các động lực chính: (1) Thu nhập lãi ổn định nhờ tăng trưởng tín dụng nhanh và NIM phục hồi; (2) Kiểm soát chi phí chặt chẽ; và (3) Những cải tiến rõ rệt về chất lượng tài sản.

Lũy kế, lợi nhuận trước thuế năm 2021 của TPB tăng trưởng mạnh 37,6% YoY lên 6.038,2 tỷ, hoàn thành 100,8% dự báo của chúng tôi.

Tín dụng cuối quý IV/2021 tăng trưởng mạnh ở mức 21,7% YTD, thuộc nhóm có mức tăng trưởng cao trong phạm vi nghiên cứu của chúng tôi và cao hơn mức tăng trưởng của toàn hệ thống. Cho vay khách hàng nhích mạnh 6,2% so với quý trước lên 141,2 nghìn tỷ (tăng 17,7% YTD), trong khi trái phiếu doanh nghiệp tăng 37,3% so với quý trước lên 18,6 nghìn tỷ (tăng 64,3% YTD).

Tiền gửi của khách hàng tăng nhanh 6,1% so với quý trước lên 139,6 nghìn tỷ (tăng 20,4% YTD). Đáng chú ý là CASA đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay ở mức 23,3%, so với 21,6% trong quý III/2021 và 19,4% cuối 2020, mà chúng tôi cho rằng nền tảng ngân hàng số vượt trội và cơ sở khách hàng mở rộng vững chắc. TPB tiếp tục tăng nguồn vốn dài hạn thông qua giấy tờ có giá trong kỳ, nâng số dư lên 35,4 nghìn tỷ (tăng 12,3% so với quý trước; +29,0% YTD).

NIM quý IV/2021 là 4,50% (tăng 37 bps so với quý trước; không đổi so với cùng kỳ năm trước), được hỗ trợ bởi chi phí vốn thấp nhất kỷ lục là 3,06% (giảm 25 bps so với quý trước; giảm 100 bps so với cùng kỳ năm trước), bù đắp cho sự sụt giảm lợi suất IEA xuống 7,57% (tăng 10 bps so với quý trước; giảm 96 bps so với cùng kỳ năm trước). Mặc dù chứng kiến sự phục hồi so với quý trước, chúng tôi hiểu rằng lợi suất IEA giảm có thể do hai yếu tố: (1) Cắt giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và (2) Không ghi nhận lãi dự thu..

Thu nhập ngoài lãi quý IV/2021 của TPB giảm 32,5% so với cùng kỳ năm trước xuống 800,8 tỷ đồng, trong đó, thu nhập từ phí thuần tăng trở lại 36,9% so với quý trước lên 498,9 tỷ đồng (tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước), chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh banca mạnh mẽ, đạt mức cao mới (thu nhập ròng từ banca ở mức 258,9 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước). Lãi ngoại hối khá lớn ở mức 260,8 tỷ đồng so với mức lỗ trong quý III/2021 là 44,7 tỷ đồng.

TPB ghi nhận khoản lỗ 52,9 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán đầu tư so với mức lãi quý IV/2020 là 134,0 tỷ. Thu nhập khác đạt 103,1 tỷ đồng (giảm 68,9% so với cùng kỳ năm trước). Tựu chung lại, tổng thu nhập hoạt động quý IV/2021 đạt 3,611,1 tỷ (tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước).

OPEX trong quý IV/2021 của TPB là 1.407,0 tỷ đồng (tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước), tương ứng với hệ số CIR tương đối thấp là 39,0% so với 40,0% trong quý IV/2020. Lợi nhuận trước dự phòng tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước lên 2.204,2 tỷ đồng.

Nợ xấu cuối quý IV/2021 của TPB (Nhóm 3-5) tiếp tục giảm đáng kể 16,0% QoQ xuống 1.157 tỷ (giảm 18,6% so với cùng kỳ năm trước), tương ứng 0,82% tổng dư nợ. Đáng khích lệ là SML (Nhóm 2) cũng giảm mạnh 39,0% so với quý trước xuống 2.077 tỷ, tương đương 1,47% tổng số dư so với 2,56% trong quý III/2021 và 1,35% trong quý IV/2020.

Đáng chú ý, TPB đã tích cực xóa nợ xấu trong năm, nâng số dư xóa nợ năm 2021 lên 2.919,6 tỷ đồng, điều này sẽ giúp Ngân hàng có thể hoàn nhập, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế phục hồi.

Chi phí dự phòng trong quý IV/2021 dịu lại ở mức 599,6 tỷ đồng (giảm 7,0% so với cùng kỳ năm trước) sau khi Ngân hàng quyết liệt trích lập trong 9 tháng đầu năm, nâng chi phí dự phòng cả năm lên 2.908,5 tỷ (tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước). Do đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu cuối năm 2021 của TPB đã tăng lên mức cao mới ở mức 152,6% so với mức kỷ lục trước đó là 144,8% trong quý II/2021 và 134,2% vào cuối năm 2020.

Với nhiều catalyst như huy động vốn thành công, cải thiện tính thanh khoản và hiệu quả hoạt động quý IV/2021 khả quan, giá cổ phiếu của TPB đã tăng mạnh 22,3% trong 3 tháng qua, vượt qua mức giá mục tiêu của chúng tôi. Do đó, chúng tôi đang xem xét lại khuyến nghị, dự báo và giá mục tiêu cho TPB.


VNIndex

1,195.53

-3.37 (-0.28%)

 
VNIndex 1,195.53 -3.37 -0.28%
HNX 281.19 2.31 0.82%
UPCOM 88.18 -0.41 -0.46%
05/07/2022
06/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
22/07/2022
25/07/2022
09/08/2022