BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu ACB

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhatacb-1780.pdf

Năm 2023, BVSC kỳ vọng Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB – sàn HOSE) vẫn tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng với tổng thu nhập hoạt động đạt 32.700 tỷ đồng (tăng 13,6% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 15.232 tỷ đồng (tăng trưởng 11,3%).

Kỳ vọng được đưa ra chủ yếu nhờ vào: Ngân hàng có chất lượng tài sản tốt, các khoản cho vay hầu hết đều là khoản vay có TSĐB; Ngân hàng có khẩu vị rủi ro thấp, không đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp và tỷ trọng cho vay các công ty phát triển bất động sản ở mức thấp, nhờ đó tránh được rủi ro làn sóng đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2023; Lợi suất sinh lời cao và bền vững.

Do đó, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM cho ACB với mức giá mục tiêu là 32.750 đồng/CP, tương đương mức lợi suất 30%.