BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu AST

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Hàng không

Download : baocaocapnhatast-1764.pdf

Tính đến hết 6 tháng đầu năm, doanh thu từ khu vực quốc tế và nội địa của CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (AST – sàn HOSE) đạt lần lượt 295 tỷ đồng và 230 tỷ đồng (tương ứng với 82% và 104% năm 2019).

Trong bối cảnh tăng trưởng khách nội địa đang có dấu hiệu tăng chậm lại so với giai đoạn trước, chúng tôi cho rằng khách quốc tế sẽ là động lực tăng trưởng chính trong thời gian tới, nhờ sức mua cao hơn (ước tính vào khoảng 10-20% theo chia sẻ với doanh nghiệp).

Theo giả định của chúng tôi, lượng khác nội địa và quốc tế qua các cảng hàng không có địa bàn kinh doanh của AST trong năm 2023 lần lượt đạt 66 triệu (tương đương khoảng 120% năm 2019) và 32 triệu hành khách (tương đương khoảng 80% năm 2019). Kỳ vọng lượng khách quốc tế sẽ hồi phục hoàn toàn từ năm 2024.

Bên cạnh việc mở rộng quy mô tại các sân bay hiện tại, AST cũng đang chuẩn bị về mặt tài chính để sẵn sàng kinh doanh tại sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai. Theo kế hoạch, công ty sẽ tham gia đấu thầu vào năm 2025 để có thể khai thác vào cuối năm 2026. Tuy nhiên do chưa có thông tin cụ thể về số lượng cửa hàng, do đó chúng tôi chưa đưa vào dự phóng doanh thu của doanh nghiệp.

Tính đến hết quý II/2023, lợi nhuận chưa phân phối của AST đã chính thức chuyển từ lỗ sang lãi, đạt 1,3 tỷ đồng. Điều này đã giúp công ty thỏa mãn điều kiện để được cấp margin trở lại. Hiện tại công ty đã nộp hồ sơ lên Sở Giao dịch Chứng khoán, dự kiến sẽ được cấp trở lại vào khoảng 10-25/9. Đây là cơ sở giúp khối lượng giao dịch của AST sôi động hơn trên thị trường

Chúng tôi cho rằng AST hiện tại đang có vị thế rất tốt để hồi phục nhanh chóng sau giai đoạn đại dịch nhờ lợi thế cạnh tranh được gia tăng khi liên tục thực hiện các thương vụ M&A trong thời gian đại dịch; tiềm lực tài chính vững vàng để sẵn sàng cho bất kì cơ hội kinh doanh mới.

Bên cạnh đó, chúng tôi cho rằng giai đoạn khó khăn nhất của ngành Hàng không cũng đã trôi qua, do đó đây là thời điểm phù hợp để những doanh nghiệp trong ngành Hàng không dần hồi phục và tăng trưởng trở lại.

Sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu AST, với giá mục tiêu là 69.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng upside là 15,6%.