BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu NT2 với giá mục tiêu 27.500 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Điện

Download : bvsc-bao-cao-cap-nhat-nt2-01-2022-1532.pdf

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 – sàn HOSE) là doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, thường xuyên trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cao và có tiềm năng tăng tỷ lệ cổ tức trong tương lai.

Những thông tin kém tích cực như giảm giá cố định hay nhu cầu tiêu thụ điện sụt giảm mạnh cũng đã qua đi và còn thông tin tích cực để chờ đợi phía trước như khoản thanh toán 400 tỷ đồng liên quan đến tỷ giá hay nhu cầu tiêu thụ điện phục hồi.

Cùng với đó, mức định giá DCF của NT2 là 27.500 đồng/CP (cao hơn 22% so với mức đóng cửa ngày 24/01/2022), do đó chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu NT2 với mức giá mục tiêu là 27.500 đồng/CP.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý NT2 vẫn còn đâu đó những áp lực khi giá khí đầu vào ở mức cao dẫn tới gặp nhiều khó khăn khi tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.


VNIndex

1,244.78

11.4 (0.92%)

 
VNIndex 1,244.78 11.4 0.92%
HNX 308.86 2.9 0.94%
UPCOM 93.12 -0.51 -0.55%
26/05/2022
27/05/2022
30/05/2022
31/05/2022
01/06/2022
02/06/2022
03/06/2022
07/06/2022
09/06/2022
17/06/2022