BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu PVT

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Vận tải biển

Download : baocaocapnhatpvt-5597.pdf

Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT – sàn HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý II/2023 với doanh thu đạt 2.097 tỷ đồng (giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 297 tỷ đồng (tăng trưởng 42,6%).

Biên lợi nhuận tăng mạnh từ 19,5% lên 22,8% chủ yếu nhờ đóng góp từ mảng vận tải dầu thô và LPG. Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số quý II tăng mạnh nhờ đóng góp từ doanh thu thanh lý tàu Apollo Pacific và PVT Dragon.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PVT đạt 4.135 tỷ (giảm 3,3% so với cùng kỳ) và 612 tỷ (tăng trưởng 35,4%), lần lượt hoàn thành 60,8% và 116% kế hoạch.

Năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số kỳ vọng đạt 9.902 tỷ đồng (tăng trưởng 9,4% so với năm trước) và 1.036 tỷ (tăng trưởng 20,9%).

Từ đầu năm đến nay, PVT đã tiếp nhận thêm 8 tàu mới (trong đó có 4 tàu BBHP và 4 tàu mua trực tiếp). Dự kiến PVT sẽ tiếp nhận thêm 3 tàu (2 tàu BBHP, 1 tàu mua trực tiếp) trong tháng 9 và tháng 10 năm nay. Doanh thu các tàu mới đóng góp vào năm 2023 dự kiến là 605 tỷ.

Tính đến cuối quý II, 89% khoản vay dài hạn của PVT là VND và 76% khoản vay dài hạn có lãi suất thả nổi. Trong bối cảnh lãi suất cho vay VND hạ nhiệt từ đầu năm đến nay, chúng tôi kỳ vọng doanh nghiệp sẽ giảm bớt áp lực tài chính so với năm 2022. Ngoài ra, công ty đã linh hoạt chuyển sang hình thức BBHP (Bareboat Hire Purchase) với chi phí trả trước chỉ chiếm khoảng 10-20% giá tàu nhằm hạn chế ảnh hưởng từ chi phí lãi vay.

BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM cho PVT với giá mục tiêu là 27.200 đồng/cổ phiếu.