BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu QNS

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Mía đường

Download : baocaocapnhatqns-5064.pdf

8 tháng 2023, CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS – UPCoM) ghi nhận doanh thu 7.200 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận trước thuế 1.530 tỷ đồng, tăng trưởng 73%.

Với đà tăng trưởng ấn tượng của mảng đường, BVSC nâng dự báo năm 2023 với doanh thu 10.921 tỷ đồng (tăng 32,3% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế 1.935 tỷ đồng (tăng trưởng 50,4%).

Ngoài ra, chúng tôi cũng cho rằng lợi nhuận 2024 sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, ước tăng thêm 10% so với năm 2023 nhờ giá đường tốt và biên lợi mảng sữa đậu nành mở rộng nhờ giá đậu đầu vào giảm.

Dự báo năm 2024 với doanh thu 11.598 tỷ đồng (tăng trưởng 6,2%) và lợi nhuận sau thuế 2.129 tỷ đồng. EPS dự phóng 6.421 đồng/CP cho 2023 và 7.064 đồng/CP cho 2024, tương ứng với P/E lần lượt là 7,8x và 7,1x.

Qua việc điều chỉnh tăng dự báo 2023 - 2024 nhờ diễn biến thuận lợi của giá đường và triển vọng biên lợi nhuận mảng Sữa đậu nành tiếp tục cải thiện trong 2H 2023 và 2024, BVSC tăng giá mục tiêu đối với QNS lên 62.000 đồng/cp, tương ứng với P/E mục tiêu 9,7 lần và khuyến nghị OUTPERFORM.