MBS: Báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ 31/1/2023

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Trái phiếu

Download : bao-cao-thi-truong-trai-phieu-tien-te-thang-1-2023-4164.pdf

Nhu cầu thanh khoản cuối năm âm lịch tăng mạnh khiến lãi suất liên ngân hàng được đẩy cao. Để giảm bớt căng thẳng trong thanh khoản, NHNN đã bơm hơn 108 nghìn tỷ đồng qua kênh thị trường mở. Đồng VND đang tăng giá nhẹ so với đồng USD. KBNN phát hành 32.832 tỷ đồng TPCP trong kỳ với lợi suất giảm mạnh. Lợi suất TPCP thứ cấp giảm mạnh tại tất cả các kỳ hạn. Khối ngoại bán ròng 362 tỷ đồng TPCP trong tháng.