MBS: Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PC1

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhatpc1-3813.pdf

CTCP Tập đoàn PC1 (PC1 – sàn HOSE) cho biết, danh thu quý IV/2023 tăng 10% so với cùng kỳ, với đóng góp từ mảng mới là vận hành khu công nghiệp, và khai thác quặng. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng giảm 64% do các mảng biên cao ghi nhận kết quả kém khả quan, làm giảm biên lợi nhuận, cũng như áp lực chi phí tài chính tiếp tục duy trì.

Lũy kế 2023, doanh thu giảm 7%, chủ yếu do kết quả kinh doanh ảm đạm tại các nhóm chính là thủy điện và xây lắp, bù đắp một phần từ kết quả khả quan nhóm vận hành KCN, khai thác quặng và sản xuất cột sắt. Lợi nhuận gộp giảm nhẹ 1% với biên lợi nhuận gộp giảm 1 điểm%. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng mạnh 28% tiếp tục là gánh nặng lớn nhất với chi phí lãi vay tăng 39%, ăn mòn lợi nhuận của doanh nghiệp. Mặc dù doanh thu tài chính tăng 104%, hỗ trợ bởi lãi tỷ giá trong quý IV/2023, lợi nhuận ròng cả năm vẫn giảm 70%, thấp hơn và hoàn thành 67% dự phóng MBS.

Năm 2024, dự kiến PC1 ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt 30% và 405% từ nền thấp 2023, hỗ trợ bởi 1) Khai thác quặng Niken vận hành cả năm; 2) Bắt đầu bàn giao Yên Phong IIA và ghi nhận lãi liên danh liên kết; 3) Kỳ vọng mảng xây lặp phục hồi với triển vọng chính đến từ dự án đường dây 500kV mạch 3; 4) Chi phí tài chính giảm 16% svck, hỗ trợ bởi lãi vay có xu hướng giảm từ đỉnh.

Nhìn sang 2025, dự kiến doanh thu tiếp tục tăng 5% svck, lợi nhuận ròng tăng 28% svck với động lực tăng trưởng đến từ mảng bất động sản Nhà ở với Gia Lâm 1 và bất động sản khu công nghiệp với các dự án của Western Pacific bao gồm phần còn lại của Yên Phong IIA và Khu công nghiệp Yên Lệnh dự kiến bàn giao trong năm. Hơn nữa, áp lực chi phí tài chính hạ nhiệt dự kiến sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả sinh lời của doanh nghiệp.

Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá SOTP và đưa ra giá mục tiêu không đổi 32.200 đồng/CP dựa trên hai yếu tố: (1) điều chỉnh giảm dự phóng EPS 2024-25 10%/7% co với dự báo trước, (2) chuyển mô hình định giá sang 2024. Đồng thời, khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PC1. Tiềm năng tăng giá bao gồm 1) Chính sách giá năng lượng tái táo được ban hành sớm; 2) Thời điểm ghi nhận doanh thu các dự án bất động sản sớm hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm 1) Giá Niken thấp hơn dự kiến; 2) Rủi ro El Nino kéo dài; 3) Lãi vay neo cao lâu hơn dự kiến.