MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu DPM với giá mục tiêu 23.300 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Phân bón - hóa chất

Download : baocaocapnhatdpm-6449.pdf

Hoạt động của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP (DPM - HOSE) tiếp tục thuận lợi khi giá phân bón tăng mạnh trên thị trường thế giới nhờ vào nhu cầu gia tăng khi giá nông sản tăng mạnh, nông dân đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, giá dầu, khí tăng cũng làm giá phân bón tăng lên.

Chúng tôi dự báo năm 2021, công ty có thể đạt sản lượng kinh doanh phân bón và hóa chất các loại với 1,27 triệu tấn, tăng 3% so với 2020, doanh thu đạt 9.473 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 977 tỷ, lần lượt bằng 122% và 115% so với 2020. Định giá cổ phiếu ở mức 23.300 đồng/cổ phần, chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu DPM.

Nhà máy hoàn thành đợt bảo dưỡng tổng thể (BDTT): Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã hoàn thành vượt tiến độ đợt bdtt định kỳ năm 2021 trong 32 ngày so với kế hoạch 33 ngày và đã cho ra sản phẩm ure trở lại vào ngày 20/5.

Phân xưởng NH3 cũng đã hoàn thành bảo dưỡng và cho ra sản phẩm vào ngày 18/5, vượt tiến độ 3 ngày. Việc nhà máy hoàn thành bdtt sớm hơn kế hoạch, nâng cao năng lực sản xuất (2.420 tấn/ngày) trong bối cảnh thị trường phân bón đang rất thuận lợi, nhu cầu và giá đều tăng cao là cơ sở để công ty gia tăng sản lượng sản xuất, bán hàng và hiệu quả kinh doanh trong năm 2021.

Trong quý I/2021, sản lượng sản xuất đạt gần 250 nghìn tấn phân bón và hóa chất các loại, sản lượng kinh doanh đạt gần 280 nghìn tấn các loại, trong đó phân bón là 250 nghìn tấn.

Tiếp nối kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2020, trong quý I.2021 doanh thu đạt 1.945 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 215 tỷ đồng, bằng 115% và 168% quý I.2020 và hoàn thành 23% và 49% kế hoạch cả năm.

Trong kỳ, nhờ sản lượng kinh doanh tăng, giá bán tăng nhanh hơn giá nguyên liệu đầu vào, làm cho lợi nhuận gộp tăng nhanh hơn doanh thu (28%/15%) và đạt 433 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp đạt mức 22.3% cao hơn so với mức 19.9% cùng kỳ 2020.

Thị trường phân bón tiếp tục thuận lợi:Giá phân bón Urea trên thị trường quốc tế liên tục tăng từ đầu năm đến nay, một mặt do giá dầu tăng mạnh trở lại cùng với nhu cầu phân bón tăng lên khi giá các loại nông sản tăng, nông dân gia tăng trồng trọt và kéo theo giá phân bón tăng cao, mặt khác là do chuỗi sản xuất, cung ứng gián đoạn do ảnh hưởng dịch covid cũng đẩy giá phân bón tăng lên.

Giá phân Urea tại thị trường Trung quốc tăng 31%- 34% từ 290usd/tấn lên mức 380-390usd/tấn trong 5 tháng đầu năm, trong khi giá urea Biển đen tăng đến 50% từ 245 usd/tấn cuôi tháng 12.2020 lên mức 390 usd/tấn cuối tháng 5.2021

Rủi ro đầu tư: Biến động gián đoạn và giá nguyên liệu khí ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của công ty: nguồn nguyên liệu khí chiếm đến 58-60% chi phí sản xuất, giá khí biến động ảnh hưởng lớn đển hiệu quả kinh doanh của công ty. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới nông vụ và diện tích trồng trọt: hạn hán, mưa lũ do biến đổi khí hậu khiến diện tích canh tác nông nghiệp bị thu hẹp, tác động tiêu cực đến thị trường phân bón nói chung và hoạt động của doanh nghiệp nói riêng.


VNIndex

1,262.33

10.26 (0.81%)

 
VNIndex 1,262.33 10.26 0.81%
HNX 303.42 3.24 1.07%
UPCOM 92.72 -0.39 -0.42%
15/08/2022
18/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022