MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu HSG với giá mục tiêu 50.242 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : sắt thép

Download : baocaocapnhathsg-8986.pdf

Hưởng lợi từ làn sóng phục hồi kinh tế toàn cầu: giúp cho sản lượng tiêu thụ thép toàn thị trường quay lại tăng trưởng dương (2020 là 4,9%, 2019 là âm 2,1%, tính riêng tôn mạ và ống thép).

Trong năm 2020, CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG – sàn HOSE) ghi nhận sản lượng bán tăng 8,77% so với năm 2019 (2019 giảm 20,38%), bên cạnh đó quý I - II năm tài chính HSG đã ghi nhận sản lượng tiêu thụ thép gia tăng vượt trội so với cùng kỳ (quý I tăng 38,47%; quý II tăng trưởng 72,91%) bất chấp giá nguyên vật liệu đầu vào biến động tiêu cực.

Tổng sản lượng ghi nhận cho nữa đầu năm tài chính là gân 1,1 triệu tấn đạt hơn 60% kế hoạch đề ra trong năm. Chúng tôi dự phóng sản lượng tiêu thụ cho cả năm 2021 là khoảng 2,5triệu tấn (tăng 55,29% so với cùng kỳ).

Kiểm soát giá bán tốt trong tình trạng giá nguyên vật liệu gia tăng: doanh thu trong quý 1 và quý 2 có mức tang trưởng vượt trội so với cùng kỳ (quý I tăng 38,2%; quý II tăng 87,7%) mặc dù doanh thu trong năm 2019 và 2020 có mức tăng trưởng âm (2019 giảm 18,6%; 2020 giảm 1,8%) chứng tỏ doanh nghiệp đã kiểm soát tốt về việc tăng giá bán bù đắp cho việc tăng giá nguyên liệu đầu vào trong tình cảnh hiện tại.

Biên lợi nhuận cải thiện: Trong năm 2020, biên lợi nhuận gộp tăng lên mức 16,8% sau 2 năm liên tiếp giảm (2019 là 11,4%, 2018 là 11,5%). Ghi nhận trong 5 năm gần đây, vào thời điểm thuận lợi, bên lợi nhuận gộp của HSG đạt 16.9% năm 2017. Song song đó là biên lợi sau thuế ghi nhận con số tăng trưởng mạnh mẽ trong nữa năm đầu với hơn 1,600 tỷ đồng đạt 107% kế hoạch đề ra trong năm 2021.

Tiềm năng tăng trưởng dài hạn từ kinh tế vĩ mô thuận lợi: tăng trưởng GDP cao, lãi suất duy trì thấp và ổn định, đầu tư công tăng trưởng trong những năm tới và tỷ lệ sử dụng thép trên đầu người của Việt Nam vẫn ở mức tương đối thấp.

Chúng tôi khuyến nghị mua với cổ phiếu HSG với giá mục tiêu 50.242 đồng/CP (tăng 32%) bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF, với WACC là 14,65% và tăng trưởng dài hạn là 1%, tương đương P/B kì vọng là 2.1.


VNIndex

1,262.33

10.26 (0.81%)

 
VNIndex 1,262.33 10.26 0.81%
HNX 303.42 3.24 1.07%
UPCOM 92.72 -0.39 -0.42%
15/08/2022
18/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022