MBS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu POW

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhatpow-9464.pdf

Triển vọng kinh doanh năm 2023 của công ty tiếp tục sáng sủa nhờ vào nhu cầu thị trường điện tăng và năng lực sản xuất hồi phục tốt khi nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 dự kiến sẽ khắc phục xong sự cố tổ máy số 1 vào cuối quý I/2023. Định giá cổ phiếu ở mức 16.200 đồng/CP, chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu POW.

Trong năm 2023, chúng tôi đánh giá triển vọng sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW – sàn HOSE) lạc quan hơn nhờ vào các thuận lợi: 1) Sản lượng điện tăng lên khoảng 25% đạt 17,8 tỷ kwh nhờ nhà máy điện Vũng Áng 1 khắc phục xong sự cố tổ máy 1 từ cuối quý I/2023, các nhà máy khác như Cà Mau 1&2, Nhơn trạch 1… cũng đảm bảo mức khả dụng cao để sẵn sàng tham gia thị trường điện;

2) Nguồn lực tài chính được củng cố khi nợ vay dài hạn tiếp tục giảm, Vốn chủ sở hữu tăng và đạt 58.5% tổng nguồn vốn, dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh đạt dương 3,178 tỷ đồng;

3) Nhu cầu tiêu thụ điện năm 2023 tiếp tục được dự báo tăng 6%, nhiệt điện kỳ vọng có cơ hội tăng trưởng tốt khi thủy điện đi qua giai đoạn thuận lợi;

4) Trong trung và dài hạn, dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4 và nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Ninh sẽ là động lực phát triển cho công ty.

Bên cạnh thuận lợi, thách thức với công ty khi nhu cầu thị trường điện có thể không tăng mạnh như dự báo do tình hình kinh tế chung đang gặp khó khăn, làm cho huy động điện của EVN với các nhà máy của công ty có thể ở mức thấp hơn dự kiến, làm hiệu quả kinh doanh tăng trưởng thấp.

Chúng tôi dự báo sản lượng điện sản xuất năm 2023 của công ty có thể đạt 17,8 tỷ kwh, tăng 25% so với 2022. Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế dự báo lần lượt đạt 34.644 tỷ đồng và 3.164 tỷ đồng, bằng 123% và 114% của năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.848 tỷ đồng, thu nhập mỗi cổ phần đạt 1.035 đồng/cổ phần.