MBS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVT

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Vận tải biển

Download : baocaocapnhatpvt-1468.pdf

Chúng tôi dự phóng lợi nhuận ròng năm 2023 và 2024 của Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (HOSE: PVT) sẽ lần lượt đạt 1.055 tỷ đồng (tăng trưởng 23%) và 1.133 tỷ đồng (tăng trưởng 7% so với năm trước) với động lực chủ yếu từ nhóm vận tải dầu thô.

Chúng tôi cũng điều chỉnh tăng EPS năm 2023 - 2024 của PVT thêm 20,5 – 21,2% so với dự báo cũ) do (1) tăng biên lợi nhuận gộp mảng vận tải dầu thô thêm 12,8 – 12,7 điểm % so với dự phóng cũ do giá cước tích cực hơn, (2) điều chỉnh tăng chi phí tài chính thêm 32,3% và 70% để phản ánh nợ vay tăng phục vụ kế hoạch mở rộng đội tàu của PVT.

Trong năm 2023, doanh nghiệp đã đặt kế hoạch tham vọng hơn với mục tiêu 85 tàu vào năm 2025, tập trung vào mở rộng đội tàu dầu sản phẩm/hóa chất. Nếu kế hoạch này được thực hiện, doanh thu từ mảng vận tải của PVT sẽ tăng trưởng đáng kể nhờ tăng khả năng khai thác trên thị trường cho thuê tàu định hạn quốc tế.

Tuy nhiên, vì một số rủi ro liên quan tới tỷ giá và chi phí tài chính, chúng tôi cho rằng kế hoạch mở rộng đến 85 tàu của PVT sẽ khó được thực hiện đúng tiến độ. Trong kịch bản của chúng tôi, doanh nghiệp sẽ có tổng cộng 51 tàu vào năm 2023, 75 tàu vào năm 2025 (88% kế hoạch) và hoàn thành mở rộng đến 85 tàu vào năm 2028.

Chúng tôi sử dụng 2 phương pháp FCFF và EV/EBITDA để đưa ra giá trị hợp lý của cổ phiếu PVT là 30.100 đồng/CP (tăng 12,2% so với báo cáo trước). Đồng thời, duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVT.

Giá mục tiêu tăng chủ yếu dựa trên việc: (1) Chúng tôi chuyển mô hình DCF sang năm sau, (2) Chúng tôi tăng dự phóng EPS 2023-2024 thêm 20,5% và 21,2%. Rủi ro giảm giá bao gồm: (1) giá cước vận tải tái ký cho nửa cuối năm 2024 thấp hơn dự kiến và (2) chi phí tài chính ảnh hưởng đến lợi nhuận nhiều hơn dự kiến.