MBS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TCB

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhattcb-7821.pdf

Trong quý IV/2023, tổng thu nhập hoạt động của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB – sàn HOSE) đạt 11.017 tỷ đồng (tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước), trong đó thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi tăng lần lượt 11,4% và 31,1%.

Thu nhập ngoài lãi của TCB tăng trưởng chủ yếu đến từ lãi hoạt động đầu tư chứng khoán và kinh doanh vàng & ngoại hối, trong khi hoạt động thu phi giảm nhẹ 1,5%. TCB đã mạnh tay trích lập 1.634 tỷ đồng trong quý IV/2023 (tăng 136,4% so với cùng kỳ, tăng 72,9% so với quý trước), nhằm đưa tỷ lệ nợ xấu từ 1,4% cuối quý III xuống 1,2% cuối quý IV.

Lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 tăng 25,5% so với cùng kỳ và lũy kế cả năm đạt 18.191 tỷ đồng (giảm 11% so với cùng kỳ), cao hơn 7,1% so với dự báo gần nhất của chúng tôi và đạt 100% kế hoạch cả năm 2023.

Cuối năm 2023, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,2%, cao hơn so với mức 0,7% cuối năm 22, song khả quan hơn so với dự báo của chúng tôi trước đây. Nợ nhóm 2 giảm 49,2% và chiếm tỷ lệ 0,9%. Trong năm 2023, TCB đã sử dụng hơn 2.668 tỷ đồng để xử lý nợ xấu (tăng 290,6% so với cùng kỳ, chiếm 79,8% tổng dư nợ trích lập trong kỳ). Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) đạt mức 102,1% tại cuối năm 2023, cải thiện hơn so với các quý trước song thấp hơn so với mức 157,1% tại cuối năm 2022.

Dự báo của chúng tôi dựa trên cơ sở: (1) tăng trưởng tín dụng đạt hơn 20% trong năm 2024 và giảm xuống mức 17,5% trong 2025 ; (2) NIM sẽ được duy trì quanh mức 4.3-4.4%, tương đương với mức trước dịch Covid-19. Chúng tôi cho rằng mặc dù môi trường lãi suất thấp được duy trì nhưng lãi suất cho vay cũng sẽ giảm, đặc biệt các khoản vay liên quan đến bất động sản nhằm kích cầu mảng cho vay này.

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với TCB và nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 44.800 đồng/CP, tăng 25,8% so với dự báo gần nhất với việc điều chỉnh mức P/B mục tiêu lên 1.1x (báo cáo gần nhất 1.0x).