MBS: Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu KDH

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhatkdh-3277.pdf

Chúng tôi khuyến nghị giữ với mã cổ phiếu KDH với giá mục tiêu sau 1 năm đạt 30.300 đồng/cổ phiếu (+7%) dựa trên một số luận điểm chính.

Cụ thể, Nghị định 08/2023/NĐ-CP giảm bớt áp lực thanh khoản cho doanh nghiệp bất động sản và khôi phục niềm tin của nhà đầu tư. Việc cho phép các doanh nghiệp gia hạn thời gian thanh toán đến tối đa 2 năm và thanh toán bằng tài sản khác giúp chủ đầu tư thêm phương án xử lý trong bối cảnh dòng tiền đang gặp khó khăn thi thị trường bất động sản đóng băng.

Cơ cấu tài chính lành mạnh giúp KDH không bị ảnh hưởng khi thị trường trái phiếu bị siết chặt. Tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ nợ vay/tổng tài sản ở mức 30%, thấp hơn so với khoảng 40% của trung bình ngành giúp công ty không bị ảnh hưởng khi lãi suất tăng cao và thị trường trái phiếu gặp khó khăn.

Các dự án chiến lược đạt tỷ lệ hấp thụ cao nhờ vị trí đẹp và pháp lý rõ ràng. KDH tập trung triển khai dự án đã có đầy đủ pháp lý như Classia, Privia… Trong bối cảnh việc xin giấy phép các dự án mới khu vực TP.HCM đang gặp khó khăn, những dự án có pháp lý rõ ràng sẽ được đón nhận tích cực.