MBS: Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu VNM

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Tiêu dùng

Download : baocaocapnhatvnm-7007.pdf

Chúng tôi khuyến nghị nắm giữ với giá mục tiêu của VNM là 83.000 đồng/cổ phiếu

Quý II/2023, mặc dù doanh thu CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã VNM – sàn HOSE) tiếp tục duy trì sự ổn định (tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái) nhưng lợi nhuận sau thuế đã có tín hiệu tích cực đầu tiên, đạt 2.229 tỷ đồng, tăng 6%, chấm dứt chuỗi tăng trưởng âm kể từ quý I/2021.

Biên lợi nhuận gộp tăng trở lại mức 40,5% (tăng 170 điểm cơ bản so với quý liền trước). Trong đó, mảng kinh doanh chính là doanh thu nội địa tăng nhẹ 2,6% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp đạt 41,3%, doanh thu xuất khẩu giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt 2.406 tỷ đồng.

Chúng tôi dự báo doanh thu năm 2023/2024 dựa vào các yếu tố: tăng tiêu thụ nội địa năm 2023 lên 3,8% nhờ vào (1) Chương trình tái định vị thương hiệu nhanh hơn kỳ vọng ban đầu là đầu năm 2024 (2) Thu nhập người lao động khối Nhà Nước tăng 20,8% - cao nhất từ năm 2013 đến nay (3) VNM tăng mạnh chi phí bán hàng 8.8% svck, đẩy mạnh công tác marketing nội địa.

Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp sẽ cải thiện lên 41,4% trong năm 2023 nhờ vào kỳ vọng giá nguyên vật liệu giảm 5%/tấn trong bối cảnh giá sữa nguyên vật liệu quốc tế đang có đà giảm.

Chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF dựa trên các luận điểm chính: (1) Doanh thu nội địa và xuất khẩu tăng 3,9%/16,7% nhờ vào sự phục hồi của tiêu thụ nội địa và các hợp đồng xuất khẩu mới của VNM (2) Biên EBIT năm 23/24 cải thiện 16,7%/18,5% nhờ vào kỳ vọng chi phí nguyên vật liệu giảm 5%/tấn. Các rủi ro chính đối với khuyến nghị bao gồm: cầu tiêu thụ phục hồi chậm hơn kỳ vọng, chi phí quảng cáo nhiều hơn dự kiến, giá nguyên vật liệu giảm ít hơn dự báo.