PHS: Khuyến nghị mua dành cho VNM với giá mục tiêu 137.000 đồng/CP

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Tiêu dùng

Download : vnm-20200528-v_WWKO.pdf

Chúng tôi thận trọng điều chỉnh giảm mức dự phóng tăng trưởng doanh thu nội địa và thị trường nước ngoài trong báo cáo trước lần lượt xuống từ mức 13% xuống còn 8% và từ 7% xuống còn 5% do

(i) ngành sữa Việt Nam sắp tới ngưỡng bão hòa, dự báo chỉ tăng trường thấp ở mức một chữ số từ 5-7% trong vài năm tới;

(ii) sự cạnh tranh thị trường sữa trong nước ngày càng tăng khi các công ty đối thủ nổ lực quảng báo thương hiệu và áp dụng các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng;

(iii) thị trường nước ngoài khó có cơ hội đột phá trong năm nay nếu dịch Covid tiếp tục diễn biến phức tạp thì doanh thu của công ty con Driftwood tại Mỹ sụt giảm mạnh và doanh thu của thị trường xuất khẩu mới như Trung Quốc cũng không đóng góp đáng kể vì tốc độ tiêu thụ sữa tại quốc gia này sẽ phục hồi chậm.

Do đó, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của VNM lần lượt khoảng 60.561 tỷ đồng (tăng 8% so với năm ngoái) và 10.551 tỷ đồng (giảm 0,1%). Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, ước tính mức giá hợp lý cho cổ phiếu VNM khoảng 137.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2020 (+16% so với giá hiện tại). Từ đó đưa ra khuyến nghị mua cho cổ phiếu này.