VCBS: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu NT2, giá mục tiêu 27.000 đồng/CP

Nguồn : VCBS - CTCK Vietcombank

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhatnt2-9121.pdf

Lợi nhuận sau thuế và dòng tiền tự do năm 2023 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 – sàn HOSE) sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ khi doanh nghiệp đã thanh toán hết nợ vay dài hạn và sắp hết thời gian khấu hao tài sản cố định.

Nhu cầu phụ tải ở miền Nam ở mức cao và sự trở lại của El Nino. Sự tăng trưởng của nền kinh tế thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao và miền Nam hiện đang là khu vực có nhu cầu phụ tải cao nhất cả nước, sản lượng của NT2 kỳ vọng sẽ tiếp tục được huy động cao trong năm nay do tình hình thủy văn dần kém khả quan hơn và sản lượng năng lượng tái tạo chỉ hoạt động tốt vào một số khung giờ nhất định.

Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt của NT2 sẽ dao động quanh mức 25-30% trong năm nay nhờ vào sự cải thiện của dòng tiền thuần khi doanh nghiệp đã trả hết nợ vay và có hoạt động kinh doanh tương đối ổn định.

Chúng tôi đánh giá NT2 là một cơ hội đầu tư tốt với mức tỷ suất cổ tức tương đối hấp dẫn. Chúng tôi dự phóng doanh thu 2023F và 2024F lần lượt đạt 8.648 tỷ đồng (giảm 1,6% so với năm trước) và 9.195 tỷ đồng (tăng trưởng 6,3%); lợi nhuận sau thuế năm 2023F và 2024F lần lượt đạt 892 tỷ đồng (tăng trưởng 22,3%) và 1.131 tỷ đồng (tăng trưởng 26,9%). EPS 2023F, 2024F dự phóng đạt 3.097 đồng/CP và 3.930 đồng/CP.

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với NT2 với giá mục tiêu là 31.800 đồng/CP trong "Báo cáo ngành điện nửa đầu năm 2023" ngày 23/11/2022. Và giá cổ phiếu NT2 đã tăng 16,9% so với giá tại ngày 23/11/2023 chúng tôi khuyến nghị.

Cho năm 2023, chúng tôi điều chỉnh ước tính sản lượng điện do nhà máy thực hiện bảo dưỡng đại tu. Do đó, chúng tôi điều chỉnh hạ khuyến nghị từ mua về trung lập và giảm giá mục tiêu 15,2% xuống còn 27.000 đồng/CP - upside -3,4% so với giá hiện tại ngày 06/02/2023.