Cụm mỏ Tân Đông Hiệp được điều chỉnh độ sâu khai thác -150m, thời hạn cuối năm 2019

Cụm mỏ Tân Đông Hiệp được điều chỉnh độ sâu khai thác -150m, thời hạn cuối năm 2019

(ĐTCK) Theo thông tin trên website đại biểu dân cử tỉnh Bình Dương, ngày 12/6/2018, tại kỳ họp thứ 6 (bất thường), Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét, thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh độ sâu khai thác đá xây dựng tại cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp và mỏ đá Núi Nhỏ (thị xã Dĩ An) tới cote -130m và cote -150m với thời gian hoạt động của 2 mỏ này đến ngày 31/12/2019.

Ngoài ra, điều chỉnh độ sâu khai thác đá xây dựng tại 2 mỏ đá Thường Tân III và Thường Tân IV (thuộc cụm mỏ Thường Tân - Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên) tới cote -100m.

Đồng thời, bổ sung vào quy hoạch 80 ha khoáng sản đá xây dựng trong khu vực dự trữ tại xã Tam Lập (huyện Phú Giáo), 27 ha mỏ cát xây dựng tại khu vực Bàu Sen (huyện Dầu Tiếng) và khoảng 232 ha khoáng sản đất san lấp với trữ lượng khoảng 5 triệu m3, tập trung ở huyện Bắc Tân Uyên, huyện Bàu Bàng, huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng và thị xã Tân Uyên.

Để thực hiện tốt quy hoạch, HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi diễn biến về địa chất để có biện pháp xử lý kịp thời; đồng thời, vận động doanh nghiệp khai thác mỏ tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới trong hoạt động khai thác mỏ, quan tâm thực hiện tốt hơn trách nhiệm được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Luật khoáng sản năm 2010 về quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác.

Tại cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp, có 4 đơn vị được cấp phép khai thác là Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB), Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, Công ty cổ phần Xây dựng Bình Dương và Công ty cổ phần Trung Thành.

Còn ở mỏ đá Núi Nhỏ, doanh nghiệp niêm yết được cấp phép là Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC).

Tin bài liên quan