Hà Nội yêu cầu báo cáo hàng ngày các công trình xây dựng được phép hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
Từ ngày 9/9, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo hàng ngày các công trình xây dựng được phép hoạt động.
Hà Nội yêu cầu báo cáo hàng ngày các công trình xây dựng được phép hoạt động

Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản 7264/SXD-TTr về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 2917/UBND-SXD về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn trong tình hình mới.

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 2917/UBND-SXD. Trong đó, công trình xây dựng chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Mục I (đối với công trình xây dựng tại vùng 1) hoặc Mục II (đối với công trình xây dựng tại vùng 2, vùng 3) tại Văn bản số 2917/UBND-SXD ngày 6/9/2021 của UBND Thành phố.

Cùng với đó, nghiêm chỉnh chấp hành chế độ báo cáo theo yêu cầu của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố.

Cụ thể, định kỳ trước 7 giờ và trước 15 giờ 30 hằng ngày (kể từ ngày 9/9), UBND các quận, huyện, thị xã có báo cáo (bằng văn bản) về tình hình hoạt động; công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn quản lý, gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố.

Nội dung báo cáo gồm tình hình hoạt động, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý theo các nội dung: Công trình xây dựng được UBND Thành phố hoặc UBND cấp huyện cho phép hoạt động; số công trình đang thi công; tổng số người lao động tại các công trường đang thi công; tình hình xét nghiệm (test) Covid-19 tại các công trường đang thi công; tình hình tiêm vaccine; số ca nhiễm Covid-19 tại các công trình xây dựng; số công trình đã được cho phép hoạt động nhưng phải dừng hoạt động do vi phạm yêu cầu phòng, chống dịch; việc xử lý vi phạm hành chính, xử lý trách nhiệm (nếu có) liên quan đến tình hình hoạt động, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý...

Trước đó, UBND Thành phố Hà Nội có Văn bản số 2917/UBND-SXD, gửi các sở, ban quản lý dự án của Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại những công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.

UBND Thành phố nêu rõ, việc triển khai hoạt động xây dựng tại công trường phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với từng vùng theo quy định, đồng thời tuân thủ các nội dung theo tài liệu "Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng" của Bộ Xây dựng.

Riêng đối với công trình xây dựng theo tuyến liên thông giữa các vùng phải có biện pháp tổ chức thực hiện trên nguyên tắc "ba tại chỗ" và nguyên tắc "một cung đường hai điểm đến"; phương án, kế hoạch thi công của chủ đầu tư hoặc của nhà thầu bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch được UBND cấp huyện trong tuyến xác nhận.

Việc di chuyển người và vận chuyển vật tư, vật liệu xây dựng và các dịch vụ khác phục vụ thi công và sinh hoạt trên công trường giữa các vùng khác nhau phải tuân thủ các biện pháp kiểm tra, kiểm soát y tế chặt chẽ theo quy định phòng, chống dịch của Trung ương và Thành phố.

UBND Thành phố Hà Nội giao UBND quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất và hướng dẫn việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định củạ Bộ Y tế, của Thành phố và những nội dung yêu cầu theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn. Xử lý nghiêm theo quy định hiện hành của pháp luật đối với các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng không nghiêm túc chấp hành...

Tin bài liên quan