Tự do hóa thuế quan theo FTA cao

Tự do hóa thuế quan theo FTA cao

(ĐTCK) Bộ Công thương cho biết, tính đến nay, mức độ tự do hóa thuế quan của Việt Nam với các đối tác trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) ở mức cao. Cụ thể, mức độ tự do hóa thuế quan của Việt Nam trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) đạt khoảng 91%. 

Tương tự, trong FTA ASEAN - Trung Quốc, 82,7% số dòng thuế về 0%; trong FTA ASEAN - Hàn Quốc, con số này là 81,2% và trong FTA ASEAN - Nhật Bản 30%.

Cùng với mức độ tự do hóa thuế quan ngày càng rộng, hệ thống quản lý hải quan theo tiêu chuẩn quốc tế và cắt giảm hàng rào thuế quan đã tạo ra tác động tích cực đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Chẳng hạn, thị trường nhập khẩu đã được đa dạng hóa, giảm dần sự phụ thuộc vào các thị trường nguyên liệu truyền thống.

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với chủ trương và kế hoạch cơ cấu lại các ngành công nghiệp, theo đó tập trung nhiều hơn vào các mặt hàng chế biến, chế tạo có giá trị hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn.

Cùng với đó, sự thuận lợi hóa về thuế quan cũng giúp thúc đẩy thu hút FDI từ việc cải thiện môi trường đầu tư theo các cam kết. Trên nền tảng này, các nhà đầu tư có thể tiếp cận và hưởng ưu đãi thuế quan từ các thị trường lớn mà Việt Nam đã ký kết FTA như khu vực ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ…

Tin bài liên quan