BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu BWE

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Cấp thoát nước

Download : baocaocapnhatbwe-2232.pdf

CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (mã BWE) hiện đang đề xuất áp dụng mức giá xử lý chất thải cao hơn 10% cho mảng dân cư. Ngoài ra, BWE đặt kế hoạch khối lượng xử lý chất thải ít nhất là 1.050.881 tấn trong năm 2023 (tăng 9% so với năm ngoái).

Bên cạnh đó, BWE cũng đang trong quá trình hoàn thành xây dựng dây chuyền xử lý của nhà máy xử lý chất thải giai đoạn 4 (tổng công suất 840 tấn/ngày) và lò đốt rác (tổng công suất 200 tấn/ngày).

Trong dài hạn, BWE cũng đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng/thu mua 400ha đất mới tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải Tân Long, mở rộng hoạt động kinh doanh xử lý chất thải.

Sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFE, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu BWE tại mức giá mục tiêu cho năm 2023 là 53.400 đồng/cổ phiếu với upside 16%. Với tiềm năng tăng trưởng ổn định nhờ sự phát triển không ngừng của tỉnh Bình Dương, chúng tôi duy trì quan điểm tích cực đối với cổ phiếu BWE.