BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DGW

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Download : baocaocapnhatdgw-3424.pdf

CTCP Thế Giới Số (DGW – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 với doanh thu thuần và lợi nhuận ròng phục hồi đáng kể từ mức thấp trong quý I/2023.

Cụ thể, doanh thu thuần của DGW trong quý II/2023 tăng 16,1% so với quý trước lên 4.596 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận ròng tăng 4,6%, đạt 83 tỷ đồng (giảm 39,4% so với cùng kỳ năm ngoái) so ước tính của BVSC là 85 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm 2023, lợi nhuận ròng của DGW giảm 53,3% so với cùng kỳ đạt 162,4 tỷ với doanh thu đạt 8,6 nghìn tỷ (giảm 28,2%), hoàn thành 43,9%/35,7% dự báo tương ứng cả năm 2023 của chúng tôi.

BVSC nâng giá mục tiêu (TP) theo Phương pháp DCF 5,5% lên 62.740 đồng/cp (Upside: 17,3%), chủ yếu kết hợp các hợp đồng mới tiềm năng mà DGW sẽ công bố trong thời gian tới (chưa bao gồm trong dự báo hiệu tại), khiến BVSC nâng giả định tăng trưởng dài hạn từ 3,0% lên 3,5%. Duy trì khuyến nghị Outperform.

Ở mức giá hiện tại, DGW giao dịch tại mức P/E là 14,1x (2024) và 10,8x (2025) so với mức trung bình 5 năm là 12,2x. BVSC kỳ vọng định giá được đánh giá lại, cùng với sự cải thiện kết quả kinh doanh, và các chính sách tài của Chính phủ sẽ mang lại những tác động rõ ràng hơn đối với nền kinh tế và tâm lý nhà đầu tư.

BVSC tiếp tục ưa thích DGW, với: (1) mô hình kinh doanh năng động; (2) danh mục SP vượt trội; và (3) Ban lãnh đạo tâm huyết với nỗ lực mở rộng MHKD cả chiều dọc và chiều ngang.