BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DGW

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Download : baocaocapnhatdgw-1402.pdf

CTCP Thế giới số (DGW – sàn HOSE) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2023 với doanh thu và lợi nhuận tiếp tục có sự phục hồi đáng kể so với quý trước và so với mức thấp hồi quý I/2023.

Như vậy, doanh thu thuần quý III của DGW hồi phục mạnh mẽ 17,8% so với quý trước lên 5.413 tỷ đồng (tương đương 97% so với ước tính của BVSC là 5.559 tỷ đồng), đồng thời lợi nhuận ròng cũng tăng trưởng 22,9% so với quý trước, đạt 102 tỷ đồng (giảm 43,4% so với cùng kỳ), thấp hơn so với ước tính của BVSC là 115-135 tỷ đồng. Điều này cho thấy biên lợi nhuận vẫn đang phục hồi chậm hơn so với kỳ vọng của chúng tôi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng của DGW giảm 49,8%, đạt 265 tỷ đồng với mức doanh thu 13,7 nghìn tỷ đồng (giảm 22,3% so với cùng kỳ), hoàn thành lần lượt 71,7% và 58,2% dự báo tương ứng cho cả năm 2023 của chúng tôi.

Chúng tôi hạ giá mục tiêu theo phương pháp DCF 19,5% xuống 50.500 đồng/cp (Upside: 20,1%) từ mức 62.740 đồng/cp trước đó, do: (1) dự báo lợi nhuận ròng thấp hơn; và (2) sử dụng WACC cao hơn trong môi tường lợi suất gia tăng. Theo sau những đợi giá cổ phiếu giảm mạnh gần đây (giảm 28,0% trong 1 tháng), chúng tôi duy trì khuyến nghị Outperform đối với DGW.

Chúng tôi ưa thích DGW với: (1) mô hình doanh nghiệp năng động; (2) doanh mục sản phẩm vượt trội; và (3) đội ngũ lãnh đạo hàng đầu với những nỗ lực đã được chứng minh trong việc mở rộng doanh nghiệp theo chiều dọc và ngang.