BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 125.000 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Công nghệ thông tin

Download : baocaocapnhatfpt-5126.pdf

Năm 2021, CTCP FPT (FPT – sàn HOSE) đạt doanh thu thuần 35.657 tỷ đồng (tăng 20% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 4.333 tỷ đồng (tăng trưởng 22%).

Kết thúc năm 2021, FPT hoàn thành lần lượt 103% và 102% kế hoạch năm về doanh thu và lợi nhuận trước thuế. Kết quả trên tương ứng với 101% và 102% dự báo về doanh thu và lợi nhuận của BVSC trong báo cáo cập nhật cuối tháng 10/2021.

BVSC dự báo, doanh thu năm 2022 của FPT đạt 43.805 tỷ đồng (tăng 23% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 5.487 tỷ đồng (tăng trưởng 27%). EPS tương ứng 5.562 đồng/CP và PE dự phóng 2022 16,4 lần.

BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với FPT với giá mục tiêu 125.000 đồng/CP, tương ứng với PE mục tiêu 22,5 lần cho 2022 và 18,4 lần cho 2023.


VNIndex

1,203.28

-11.42 (-0.95%)

 
VNIndex 1,203.28 -11.42 -0.95%
HNX 264.44 -1.2 -0.46%
UPCOM 88.55 0.32 0.36%