BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu MWG

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Download : baocaocapnhatmwwg-587.pdf

Chúng tôi điều chỉnh giảm 38,5% dự báo lợi nhuận ròng năm 2023 của CTCP Thế giới di động (MWG – sàn HOSE) xuống còn 758 tỷ đồng (từ mức 1.231 tỷ đồng), do kết quả quý II/2023 của MWG thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của chúng tôi.

Trong giai đoạn 2024-2025, chúng tôi điều chỉnh tăng đáng kể dự báo lợi nhuận ròng lần lượt là 33,0-45,2% lên 4.147 tỷ đồng (tăng 5,5x so với năm trước) và 5.105 tỷ đồng (tăng 15,0% so với năm trước).

Những điều chỉnh tăng của chúng tôi được thúc đẩy bởi: (1) MCE tăng thị phần vững chắc và triển vọng biên lợi nhuận cải thiện; và (2) Tiến độ của Bách hóa Xanh tốt hơn kỳ vọng của chúng tôi, mà chúng tôi hiện ước tính hòa vốn vào cuối năm 2023 (so với năm 2024 trước đây) và tạo ra lợi nhuận cả năm từ 2024 (so với năm 2025 trước đây).

BVSC nâng giá mục tiêu MWG thêm 9,8% lên 65.102 đồng/cổ phiếu (Upside: 20,1%), do cả hai yếu tố: (1) điều chỉnh dự báo kết quả kinh doanh; và (2) sử dụng multiple mục tiêu cao hơn (phản ánh những thay đổi trong nội bộ đầu vào định giá của chúng tôi, chẳng hạn như ERP và tỷ lệ phi rủi ro).

BVSC tiếp tục đánh giá cao MWG là đại diện tốt nhất cho thị trường tiêu dùng đang phát triển của Việt Nam, sự thống trị ngày càng tăng của công ty này trên thị trường MCE và vị thế cạnh tranh hưởng lợi trong quá trình chuyển dịch đang diễn ra từ thị trường tạp hóa hiện đại ở Việt Nam sang cửa hàng tạp hóa hiện đại.

Các catalyst thúc đẩy giá cổ phiếu: (1) Bách hóa Xanh hòa vốn sớm hơn dự kiến; và (2) Bách hóa Xanh đang thực hiện phát hành riêng lẻ (tối đa: 20%), nếu thành công sẽ giúp thúc đẩy định giá lại mạnh mẽ. Duy trì Outperform.