BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu DRC

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Cao su chế biến

Download : baocaocapnhatdrc-3096.pdf

Chúng tôi đưa ra dự báo kết quả kinh doanh giai đoạn 2023-2024 cho CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC – sàn HOSE), với lợi nhuận ròng giảm nhẹ 1,3% so với năm trước đó xuống 304 tỷ đồng; doanh thu thuần chỉ đạt 5.274 tỷ đồng (tăng trưởng 2,8%).

BVSC kỳ vọng kết quả kinh doanh năm 2024 có sự phục hồi nhờ triển vọng vĩ mô toàn cầu cải thiện và nhà máy lốp radial Giai đoạn 3 đi vào hoạt động. Cụ thể, chúng tôi hiện dự báo doanh thu thuần năm 2024 của DRC phục hồi 10,1% so với năm trước, đạt 5.804 tỷ đồng và lợi nhuận ròng tăng trưởng 11,0% lên 337 tỷ đồng.

Giá mục tiêu 1 năm theo phương pháp DCF (g = 1%; WACC = 14,8%) của BVSC là 24.250 đồng/cp (Upside: 13%), định giá DRC ở mức P/E 2023 hợp lý là 9,5x.

Giá cổ phiếu DRC đã hồi phục đáng kể 32,9% từ mức đáy kể từ Tháng 11/2022 so với mức hồi phục 20,9% của thị trường. Ở mức giá hiện tại, DRC đang giao dịch tại mức P/E forward là 8,4x (2023) và 10,3x (2024) so với mức trung bình 3 năm là 11,1x. Suất cổ tức dự báo ở mức hợp lý 7,0%.

Do triển vọng ngắn hạn có vẻ thách thức hơn, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc cổ phiếu này ngay khi hồ sơ rủi ro/lợi nhuận trở nên hấp dẫn hơn. Duy trì khuyến nghị Neutral.

Trong thời gian tới, BVSC cho rằng DRC có khả năng phục hồi nhanh hơn khi nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi, nhờ DRC nằm ở nhóm các công ty phía trên của chuỗi giá trị. BVSC cũng ưa thích DRC trong dài hạn, nhờ vị thế dẫn đầu thị trường nội địa về hiệu quả và câu chuyện tăng trưởng nhờ mở rộng công suất.