KBSV: Khuyến nghị mua cổ phiếu NT2

Nguồn : KBSV - CTCK KB Việt Nam

Ngành : Điện

Download : kbsv_nt2_baocaolandau_202005143_IAYY.pdf

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2: HSX) là nhà máy điện khí lớn và hiện đại bậc nhất Việt Nam với công suất 750 MW, sản lượng điện phát hàng năm đạt trên 4.5 tỉ kWh. Nhà máy được đặt tại khu vực kinh tế trọng điểm của khu vực Đông Nam Bộ và tiêu thụ điện nhiều nhất Việt Nam

PVGas sẽ đưa thêm các mỏ khí mới vào hoạt động như mỏ Thiên Ưng và Sao Vàng Đại Nguyệt, để bù đắp sự thiếu hụt sản lượng khí do các mỏ gần bờ đã được khai thác tới mức tới hạn. Đến năm 2021, dự kiến sản lượng khí sẽ đạt mức 20 triệu Sm3 /ngày so với mức 15 triệu Sm3 /ngày hiện tại.

Hàng năm, dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh (CFO) của Nhơn Trạch 2 đạt trên 1.500 tỷ đồng. Hiện nay, NT2 đang phải trả cả gốc lẫn lãi vay bằng ngoại tệ trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng/năm.

Đến năm 2021, khi Nhơn Trạch 2 trả hết nợ vay thì dòng tiền cho chủ sở hữu sẽ là rất lớn và ổn định, tạo điều kiện để tăng mức chi trả cổ tức cho cổ đông. Với mức giá cổ phiếu đóng cửa ngày 14/05/2020, bình quân trong vòng 5 năm trở lại đây, NT2 có mức lợi suất cổ tức tiền mặt 14,6%/năm.

Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu NT2.