MBS: Báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ số 15 tháng 3/2023

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Trái phiếu

Download : bao-cao-thi-truong-trai-phieu-tien-te-15-thang-3-2023-2872.pdf

NHNN đã quyết định điều chỉnh một số mức lãi suất điều hành dẫn đến lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh. NHNN tiếp tục đẩy mạnh hút tiền trong đầu tháng 3 sau đó đã tạm dừng rút thanh khoản qua tín phiếu.

Tỷ giá USD/VND có xu hướng giảm nhẹ.

KBNN phát hành hơn 14.975 tỷ đồng TPCP trong kỳ.

Lợi suất TPCP thứ cấp tiếp tục giảm mạnh so với tháng trước. Khối ngoại bán ròng 439 tỷ đồng TPCP trong kỳ.