MBS: Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu HPG

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : sắt thép

Download : baocaocapnhathpg-8167.pdf

Chúng tôi sử dụng 2 phương pháp FCFF và P/B để đưa ra giá trị hợp lý của cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG – sàn HOSE) trong năm 2024 là 37.000 đồng/CP (tiềm năng tăng giá 22% so với giá đóng cửa ngày 27/2/2024, tăng 16% so với giá mục tiêu cũ). Đồng thời khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu này.

Việc thay đổi giá mục tiêu này chủ yếu dựa trên việc: (1) Điều chỉnh tăng EPS 2024 - 2025 thêm 30% - 55% và (2) Chuyển định giá từ cuối năm 2023 sang cuối năm 2024 với mức P/B được xác định lại nhằm phù hợp với bối cảnh ngành thép.

Rủi ro giảm giá bao gồm: (1) nhu cầu không phục hồi như kì vọng tác động tiêu cực đến giá thép và (2) chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh gấy áp lực lên biên lợi nhuân gộp của DN.