MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu PVS, với giá mục tiêu 29.500 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Dầu khí

Download : baocaocapnhatpvs-6089.pdf

Chúng tôi đánh giá triển vọng khả quan cho năm 2023 và các năm tiếp theo của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS – sàn HNX).

Đánh giá triển vọng của PVS dựa trên các yếu tố: 1) Các hoạt động cốt lõi của công ty tiếp tục ổn định và tăng trưởng;

2) Luật Dầu khí sửa đổi được thông qua với nhiều điểm mới hấp dẫn nhà đầu tư sẽ thúc đẩy lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí trong nước phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới;

3) Giá dầu được dự báo vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao từ 85-95 usd/thùng (dầu Brent);

4) Dự án Lô B- Ô Môn đang được Chính phủ, Bộ Ngành và địa phương quan tâm thúc đẩy tiến độ, có thể sớm đạt được quyết định đầu tư và thực hiện từ năm 2023, bên cạnh đó là các dự án đầu tư lớn trong và ngoài ngành dầu khí như: Nam Du – U Minh, Cá Voi Xanh, Báo Vàng… các dự án trên bờ như LNG Thị Vải mở rộng, LNG Sơn Mỹ, LNG Long An, dự án Đường ống Đông-Tây nam bộ, dự án điện khí NT3&4, lĩnh vực điện gió ngoài khơi…

Định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu dòng FCFE-FCFF, so sánh PE, PB ngành, giá trị cổ phiếu được xác định là 29.500 đồng/cổ phần, đồng thời khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVS.